Tjänstepension kommer från din arbetsgivare

Din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. Under ditt yrkesliv kan det bli hundratusentals kronor, en betydande del av din framtida pension.

Om du jobbar hos en arbetsgivare som har ett kollektivavtal sätter din arbetsgivare av pengar till din tjänstepension varje år. Du som är kommun- eller regionanställd får din tjänstepension placerad hos oss. Vi är förvalsalternativet, det pensionsbolag som arbetsgivarna och facket har gett förtroendet att ta hand om din tjänstepension, om du inte gör ett annat val.

Välj den sparform som passar dig

Det finns två olika sätt att spara till tjänstepensionen. Du kan själv välja den sparform du föredrar av:

  • Traditionell pensionsförsäkring
  • Fondförsäkring

Traditionell pensionsförsäkring – tryggt med garanti

Du som sätter tryggheten främst väljer en traditionell pensionsförsäkring. Då får du ett garanterat pensionsbelopp. Det är pensionsbolaget som sköter alla placeringar åt dig. Du som är kommun- eller regionanställd och inte gör ett val får automatiskt dina pensionspengar placerade i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos oss. 

Fondförsäkring – möjlighet mot viss risk

En fondförsäkring ger dig möjlighet till högre pension, men samtidigt är också risken högre. Du kan själv välja de fonder pensionspengarna ska placeras i. Vår fondförsäkring ger dig möjlighet till högre avkastning när du är ung och trygga placeringar när du närmar dig pensionen.

Våra fonder uppfyller högt ställda krav på hållbarhet kopplat till frågor som miljö, klimat och mänskliga rättigheter.

Tjänstepension kan bestå av fler delar

Förutom den premiebestämda ålderspensionen, den del av tjänstepension som beskrivs här ovan, kan tjänstepensionen för dig som är kommun- eller regionanställd innehålla fler delar. För dig som har hög lön finns till exempel även en förmånsbestämd tjänstepension. Du kan även ha tjänstepension enligt äldre pensionsbestämmelser eller tillhöra en grupp som har särskild avtalspension.

Det finns flera avtalsområden

Din tjänstepension ser olika ut beroende på var du arbetar. Det beror på att tjänstepensioner kommit till genom avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Om du har haft arbeten som hör till olika avtalsområden kan du därför ha mer än en tjänstepension. 

Tjänstepensionsavtalet för dig som är kommun- och regionanställd heter AKAP-KR eller KAP-KL.