Så tar du ut din pension

Kanske är du en av många som inte har velat eller orkat fundera så mycket kring din pension. Det har vi full förståelse för. Här får du veta allt du behöver känna till när pensionen närmar sig. Det är faktiskt inte så mycket.

Först ska vi reda ut en sak. Tjänstepension består av två delar. Alla som jobbar inom kommun eller region har en premiebestämd pension. Och sen har vissa en förmånsbestämd pension. Till exempel kan du som tjänar mer än 46 438 kr/mån (2023) ha den förmånsbestämda delen.

När vi pratar om tjänstepension är det nästan alltid den premiebestämda delen vi menar, för det är oftast den du kan påverka.

Bra att tänka på innan du ansöker

1. Få koll på dina pensioner – de kommer från olika håll

Efter ett helt arbetsliv har du troligtvis arbetat på flera arbetsplatser. Då kan du ha flera olika tjänstepensioner från flera olika arbetsgivare. När du loggar in på Mina sidor ser du din tjänstepension hos oss. Där kan du också testa olika alternativ för att se hur mycket du kan få när det är dags att ta ut pensionen.

För en samlad bild över alla dina pensioner – den allmänna pension från staten, tjänstepensionen från jobbet och om du har ett eget sparande – går du till minpension.se. Där kan du se hur mycket du totalt har tjänat ihop till din pension. Du kan också testa hur olika val påverkar storleken på din pension.

Logga in på Mina sidor för att se din tjänstepension hos oss.
Logga in på minpension.se för att se alla dina pensioner.

2. Fundera över när du vill börja ta ut pensionen

Om du jobbar i kommun eller region kan du oftast ta ut din tjänstepension tidigast från 60 år. Du har rätt att fortsätta arbeta tills du är 69 år. Efter ett långt och kanske slitigt yrkesliv kan pensionen såklart vara lockande. Samtidigt är det så att ju längre du arbetar desto högre pension får du. Det viktiga är att du tänker över hur mycket och länge du behöver jobba för att få en pension som är tillräcklig för dig.

Logga in på Mina sidor för att se vad som gäller för din pension hos oss. 

minpension.se kan du göra prognoser över alla dina pensioner och se hur mycket du kan få i pension vid olika tidpunkter. Tänk också på att du inte behöver ta ut alla pensioner samtidigt. 

3. Planera under hur lång tid du vill ta ut pensionen

Du som jobbar inom kommun eller region har en premiebestämd tjänstepension. Då kan du själv välja under hur lång tid du vill ta ut din tjänstepension. Allt från tio år till att du får utbetalningar så länge du lever. Det kan verka lockande att ta ut allt på kort tid, men fundera först på om du kommer att klara dig när tjänstepensionen är slut. De flesta väljer att tjänstepensionen ska betalas livet ut. Statistiken visar att vi lever längre än vi tror, och många har en aktiv livsstil även som 80-åringar. 

4. Tänk över om du behöver ett skydd för din familj

För dig som är anställd i kommun eller region ingår ett återbetalningsskydd i din tjänstepension. Återbetalningsskyddet innebär att den du är gift med, din sambo eller dina barn kan få dina pensionspengar när du dör. Lever du ensam och inte har barn bör du ta bort återbetalningsskyddet. Då får du ta del av arvsvinster som på sikt kan ge dig lite mer pengar till din egen pension.

Mina sidor kan du se om du har återbetalningsskydd eller inte.

Ta ut din pension

Som regel betalas din tjänstepension hos oss ut automatiskt månaden efter du fyller 70 år, men du kan självklart välja att ta ut pensionen tidigare eller senare. Kom ihåg att du inte kan göra några ändringar när du har fått den första utbetalningen.

Mina sidor ser du alla dina pensioner hos oss. Där kan du också räkna på hur olika val – alltså när du börjar ta ut pensionen och under hur lång tid – påverkar din pension. Till exempel kan du testa hur pensionen påverkas om du väljer att behålla eller ta bort ditt återbetalningsskydd.

Pension vid 70 år

När du är 70 år betalar vi ut din pension automatiskt, om du inte har valt något annat. Allt vi behöver från dig är ditt kontonummer.

 • Några månader innan du fyller 70 år får du ett brev som visar hur mycket du kommer att få i pension från oss varje månad.
 • Utbetalningen startar månaden efter du har fyllt 70 år. Den fortsätter så länge du lever. 
 • Innan utbetalningen startar ska du anmäla vilket bankkonto dina pengar ska gå till. Anmälan gör du på Swedbanks kontoregister.  

Ta ut pension före 70 år

Om du jobbar i kommun eller region kan du oftast ta ut din tjänstepension tidigast från 60 år. 

 • Du kan ansöka om utbetalning tidigast fem månader innan du vill ha din första utbetalning. 
 • Ansök senast den 10:e i månaden innan du vill att utbetalningen ska starta.
 • Mina sidor kan du räkna på och ta ut din pension.

Ta ut pension efter 70 år

Några månader innan du fyller 70 år får du ett brev som visar hur mycket du kommer att få i pension från oss varje månad. Om du vill vänta med att ta ut pensionen, fyll i och skicka in blanketten som följer med brevet.

Du kan inte göra några ändringar när du har fått den första utbetalningen.

Hör också av dig om du vill ändra hur länge pensionen ska betalas ut eller om du vill lägga till återbetalningsskydd.

Ta ut förmånsbestämd pension

Om du tjänar mer än 46 438 kr/mån (2023) eller om du var 28 år och jobbade inom kommun och region innan 1998 kan du också ha en förmånsbestämd pension.

En förmånsbestämd pension kan tidigast tas ut vid 61 år. 

 • Du ansöker hos din arbetsgivare.
 • Som regel ska du ansöka senast tre månader innan du vill ha din utbetalning.

Beroende på vilken typ av förmånsbestämd pension du har kan du ta ut den på olika sätt. 

 • Ta ut hela pensionen livet ut
 • Ta ut del av pensionen (partiellt uttag)
 • Ta ett temporärt uttag (tom 65 år)

Logga in på Mina sidor för se om du har en förmånsbestämd pension hos oss.

När du har ansökt

Nu är du nästan klar! Det är bara några saker du behöver göra innan du kan släppa tanken på pensionsutbetalningen och valen kring det.

Anmäl konto för pensionen

Vi betalar ut pensionen till det konto i den bank du har valt. Vi samarbetar med Swedbank för pensionsutbetalningen så därför ska du anmäla dina kontouppgifter till dem.

Om du inte anmäler något konto hos Swedbank får du ett utbetalningskort i brevlådan. 

Anmäl konto med BankID

Anmäl ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister.

Där kan du också lösa in avier digitalt. 

Anmäl konto på annat sätt

Du som har Telefonbanken i Swedbank eller i en Sparbank kan anmäla ditt konto där. Du kan också gå till ett Swedbankkontor.

Du som bor utomlands

Här kan du läsa mer om hur du som bor utomlands anmäler ditt bankkonto. 

Se till att du betalar rätt skatt

Vi drar som regel 30 procent i skatt. Om du vill ändra skatteavdraget kan du ansöka om jämkning hos Skattemyndigheten

För dig som bor utomlands

Om du är bosatt i ett annat land finns det särskilda bestämmelser för utbetalning av pensionen och för skatteavdrag. 

Läs mer om vad som gäller för dig