Inspiration till dig som är förtroendevald

Vill du fördjupa dig och följa med i debatten om pensioner inom kommun och region? Här kommer vi lägga upp inspirationsmaterial för dig som vill veta mer.

Från deltid till heltid

Många anställda känner inte till hur mycket deltidsarbete påverkar pensionen. En ökning av arbetstiden ger högre inkomst och i förlängningen en bättre pension när man slutar förvärvsarbeta. Se vår korta informationsfilm så får du veta mer om hur deltidsarbete påverkar pensionen.

Fira Tjänstepensionens dag den 27 september

Tjänstepensionen har stor betydelse för allas inkomst som pensionär. Trots det finns det anställda som inte vet att de har tjänstepension eller hur mycket som betalas in. Hjälp oss att uppmärksamma anställda om deras finaste löneförmån!

Material att använda på er arbetsplats

 

Hur och när tar vi egentligen ut vår pension?

Enligt SCB:s beräkningar har medellivslängden för födda mellan åren 1970 och 2021 ökat med knappt 8 år för kvinnor och 9 år för män och den beräknas öka ytterligare. Att vi lever längre är glädjande men det innebär också att vi behöver förlänga arbetslivet för att få samma nivå på pensionen i förhållande till slutlönen som tidigare generationer. 

Vi har tagit fram en rapport där vi tittar närmare på hur anställda inom kommuner och regioner har valt att ta ut sin avgiftsbestämda ålderspension, om det har skett några förändringar över tid och vad som ligger bakom beslutet om när man väljer att gå i pension.

Ta del av rapporten - Hur och när tar vi egentligen ut vår pension? (pdf)

Se inspelningen av seminariet: Hur och när tar vi egentligen ut pension?


AKAP-KR – nytt avtal från 2023 för anställda inom kommun och region

Från och med den 1 januari 2023 gäller ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR, för den som arbetar inom kommun och region eller på ett företag som är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona. Varje år betalar arbetsgivaren in pengar motsvarande en viss procent av lönen till tjänstepensionen. Nu kommer mer pengar sättas av.

Läs mer om avtalet och vad det innebär

Ökat intresse för hållbara pensioner

KPA Pension har låtit göra en undersökning med 1 000 svarande där vi ställde frågor kring hållbarhet, livsval, medvetenhet och kännedom om Agenda 2030.

Svaren vi fått visar på ett ökat intresse kring hållbarhet och en ökad medvetenhet, särskilt bland individer inom kommun och region. Vi ser också att kvinnor i högre grad än män, svarar att de funderar över hållbarhet och är angelägna om att de egna pensionspengarna placeras hållbart. 

Ta del av rapporten - Ökat intresse för hållbara pensioner (pdf)

Vad ställer medvetenheten om hållbarhet för krav på oss arbetsgivare, organisationer och leverantörer? Och hur ska vi stödja det ökade intresset. Se det inspelade samtalet med Karin Stenmar från KPA Pension och representanter från Vårdförbundet, Sobona, Vision och Saco Studentråd.

Partsamtal - inspelning


Löneväxling till pension inom kommun och region

Löneväxling till pension innebär att den anställde avstår lön som istället betalas in till en tjänstepensionsförsäkring. Det kan vara ett enkelt och förmånligt sätt att spara till pensionen men är samtidigt ett sparande som inte passar alla anställda.

Pensionsvalet har gett ut en rapport om löneväxling inom kommuner och regioner. Rapporten beskriver förutsättningar och bra att tänka på-aspekter om löneväxling samt en redovisning av statistik kopplat till ämnet. 

Pensionsvalets rapport om löneväxling (pdf)


Nytt avtal, AKAP-KR, 2023

Strax före jul 2021 meddelade de kommunala parterna att man kommit överens om ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn som börjar gälla 1 januari 2023. Cecilia Curtelius Larsson, avtalsförhandlare för OFR, är en av dem som medverkat till avtalet. Vi har bett henne svara på några korta frågor om vad det innebär. 

Frågor och svar om AKAP-KR


Webbinarie: Ett livsviktigt val

Eftersom pensionen i dagens system baseras på livsinkomstprincipen är det inkomsterna och valen genom livet som blir avgörande. Men hur medvetna är individerna om detta? Och framförallt, har de gjort något för att ändra utfallet?

Webbinariet - ett livsviktigt val

Ta del av rapporten - Jämställda pensioner (pdf)


Seminarium: Är det värt 352 miljarder?

Ojämställda pensioner är inte bara en fråga för den enskilda individen utan ett reellt samhällsproblem som har sin grund i dagens ojämnställda arbetsliv. En jämställd arbetsmarknad skulle höja Sveriges BNP med hisnande 352 miljarder. Vilka effekter får en delad föräldraförsäkring på pensionerna?

Seminariet - ojämställda pensioner

Ta del av rapporten - Delad föräldraförsäkring (kortversion, pdf)

Ta del av rapporten - Delad föräldraförsäkring (originalversion, pdf)