Fem snabba till Cecilia Curtelius Larsson

Cecilia Curtelius Larsson är avtalsförhandlare för OFR och är en av dem som medverkat till att ta fram det nya pensionsavtalet AKAP-KR. Ta del av hennes svar på våra frågor om det nya avtalet.

Cecilia Curtelius Larsson OFR .jpg

Hur länge har förhandlingarna pågått?

Det har varit långa förhandlingar som påbörjades under våren 2019, så drygt 2 ½ år innan vi nådde i hamn strax före jul.

När börjar det nya avtalet att gälla?

1 januari 2023

För vilka gäller AKAP-KR?

Avtalet gäller för anställda inom kommun och regioner och medlemsföretag hos Sobona. Det finns vissa grupper som kvarstår i KAP-KL, bland annat de som har ett pågående förmånsbestämt intjänande till ålderspension, de som är födda 1957 eller tidigare samt de som beviljats särskild avtalspension eller påbörjat uttag av förmånsbestämd pension i KAP-KL. Under 2022 kommer vi parter utreda hur de långtidssjuka ska hanteras.  Det finns även vissa andra övergångsbestämmelser för de som förs över från KAP-KL till AKAP-KR.

Vad skulle du vilja lyfta från avtalet till läsarna?

AKAP-KR är ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. Genom att fasa ut KAP-KL i en snabbare takt blir det en anpassning till ett förändrat, mer flexibelt arbetsliv med ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det är också väl anpassat utifrån ett längre yrkesliv i takt med att livslängden ökar. Samtidigt är det ett enklare system att förstå för arbetstagarna.

Innebär det nya avtalet någon fördel för de anställda?

Ja absolut, det är förstås jättebra att avsättningarna nu ökar med 1,5 % i AKAP-KR. Det ger ett stort lyft för tjänstepensionen. Det är också bra att de som idag har ett förmånsbestämt intjänande fortsätter intjänandet i KAP-KL med möjlighet att själv välja övergång till AKAP-KR.