Ovo je vaša mirovina

Vaša mirovina dolazi s više različitih strana. Po nama ona liči na piramidu koja se sastoji od tri dijela: opće mirovine, mirovine iz radnog odnosa i privatne mirovinske štednje. Skupa ta tri dijela čine vašu ukupnu mirovinu.

Vaša mirovina dolazi s više različitih strana. Po nama ona liči na piramidu koja se sastoji od tri dijela: opće mirovine, mirovine iz radnog odnosa i privatne mirovinske štednje. Skupa ta tri dijela čine vašu ukupnu mirovinu.

Na minpension.se možete dobiti sliku vaše ukupne mirovine.

Vaša mirovina dolazi s više različitih strana. Po nama ona liči na piramidu koja se sastoji od tri dijela: opće mirovine, mirovine iz radnog odnosa i privatne mirovinske štednje. Skupa ta tri dijela čine vašu ukupnu mirovinu.

KPA Pension brine o mirovini iz radnog odnosa za vas koji ste zaposleni u općini ili županijskoj upravi. Kad vaš poslodavac nama uplaćuje novac za vašu mirovinu iz radnog odnosa, vi postajete naš klijent. Mi brinemo o vašem novcu na ime mirovine uz nizak trošak i ulažemo ga u skladu s našim etičnim propisima ulaganja. Vi ne morate se brinuti o bilo čemu više.

Det här är din pension

Din pension kommer från flera olika håll. Vi liknar den vid en pyramid med tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Tillsammans blir de din totala pension.

Den allmänna pensionen är den del som du sparar till i det statliga pensionssystemet. Tjänstepensionen tjänar du in till genom din anställning. Det är din arbetsgivare som betalar in pengarna både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen. Du kan också komplettera med ett eget privat pensionssparande för att jämna ut skillnaden som kan uppstå i månadsinkomst den dag du går i pension.

minpension.se kan du få en bild över din totala pension.

KPA Pension har hand om tjänstepensionen för dig som är anställd i kommun eller region. När din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension till oss blir du kund hos oss. Vi tar hand om dina pensionspengar till en låg kostnad och placerar dem enligt våra etiska placeringsregler. Du behöver inte fundera över så mycket mer.