Allmänna pensionen i det orange kuvert - en del av din pension

Under januari-mars skickar Pensionsmyndigheten ut årsbeskedet för din allmänna pension i ett orange kuvert. Där ser du hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension. För att få veta hur stor din totala pension blir ska du lägga till din tjänstepension och eventuellt eget sparande.

I det orange kuvertet som du får från Pensionsmyndigheten varje år ser du, förutom hur mycket du hittills tjänat in till din allmänna pension, också en prognos för hur stor din allmänna pension kommer att bli när du väl blir pensionär.

Så fungerar din allmänna pension

Så snart du har en inkomst och börjar betala skatt börjar du också tjäna in till den allmänna pensionen, som betalas av staten. Du gör det även när du studerar och är föräldraledig. Varje år betalas motsvarande 18,5 procent av din lön in till den allmänna pensionen. Ju mer du tjänar och ju längre du arbetar, desto högre blir din allmänna pension.

Din allmänna pension kan bestå av:

Inkomstpension

Varje år sätts 16 procent av din lön av till inkomstpensionen. Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen och grunden i hela pensionssystemet. Du kan själv inte påverka placeringen av din inkomstpension. 

Premiepension

Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera i fonder.

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Därför får inte alla garantipension.

Olika regler beroende på när du är född

Pensionssystemet gäller olika beroende på när du är född:

  • Allmän pension som den beskrivs här gäller för dig som är född 1954 eller senare.
  • Du som är född mellan 1938 och 1953 omfattas delvis av äldre bestämmelser om tilläggspension
  • Är du född före 1938 gäller helt de äldre bestämmelserna om tilläggspension.