Eget sparande ger dig mer

Att ha ett eget pensionssparande är frivilligt, men för att få en god ekonomi även i framtiden kan du behöva spara till pensionen på egen hand.

När du slutar arbeta kommer du att få allmän pension och tjänstepension. Det är förstås bra, men det kommer ändå att bli en kännbar sänkning av din inkomst den dag du går i pension.

Därför kan det vara klokt att komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionen med någon form av eget sparande för framtida behov, det kan vara banksparande, investeringssparkonto, sparande i din bostad eller annat.

KPA Pension har inte någon produkt för eget pensionssparande.