Traditionell försäkring

För dig som uppskattar ett tryggt och bekvämt sparande är traditionell försäkring en bra sparform. Du slipper bekymra dig. Och vi ser till att dina pensionspengar växer.

Fördelar med en traditionell försäkring

Tryggt – du får alltid minst ett garanterat pensionsbelopp och slipper oroa dig för börsens svängningar.

Enkelt – vi tar hand om dina pensionspengar åt dig. För att du ska få en så hög pension som möjligt förvaltar vi dem aktivt, och självklart med omtanke om mänskliga rättigheter och miljö.

Rättvist – all vinst återinvesteras eller går direkt till dig som är kund. Aldrig till några aktieägare eller som bonus till ledningen.

Låga avgifter ger högre pension

Vi har marknadens lägsta avgift för dig som jobbar inom kommun och region. Dessutom har vi ett avgiftstak som innebär att den fasta avgiften och försäkringsavgiften aldrig blir mer än 300 kronor per år. Avgiften skiljer sig åt mellan olika pensionsbolag och den har stor betydelse. Ju lägre avgift, desto mer pengar på ditt konto när det är dags för pension. Pensionssparandet pågår under lång tid, och betalar du hela tiden höga avgifter blir det förstås mindre pension för dig i slutändan.

Avgifter för dig som jobbar inom kommun och region

Fast avgift 48 kr/år. Rörlig avgift 0,10%. Max 300 kr/år*

*Kapitalförvaltningskostnad tillkommer

Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du själv jämföra avgifter bland de valbara pensionsbolagen.

Dina pensionspengar växer tryggt och hållbart

Med hjälp av dina och andras pensionspengar, 300 miljarder kronor, påverkar vi företagen som vi investerar i att ta ett större ansvar för klimat, miljö, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt antikorruption. Vi investerar i bolag som direkt bidrar till klimatomställning och samhällsnytta och vi utesluter bolag som inte lever upp till våra krav. Du kan vara trygg med att pensionspengarna inte hamnar i företag som tillverkar vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

Sparandet anpassas till din ålder

För att du ska få en så trygg och bra pension som möjligt anpassar vi sparandet till din ålder. När du har många år kvar till pensionen placerar vi ditt sparande i en större andel aktier. Aktier varierar periodvis mycket i värde, men ger en högre avkastning över tid. Därmed får du möjlighet till en bättre pension. För att sedan trygga dina pensionspengar inför utbetalning minskar vi successivt aktieandelen från att du är 56 år. Då placerar vi mer av dina pensionspengar i säkrare alternativ, som räntebärande värdepapper.

Illustrationen visar hur tillgångarna kan fördelas i sparandet över tid för att justera risken,  men ger ingen exakt beskrivning av risknivåer.

 

Så placerar vi pensionspengarna

Diagrammen visar hur kapitalet i den traditionella försäkringen var placerat per 31 december 2023. Diagrammet till vänster visar placeringar under spartid och diagrammet till höger visar placeringar under utbetalningstid. 

 

Så placerar vi dina pensionspengar

I dessa bolag har vi innehav

Avkastningsränta

När du sparar i en traditionell försäkring får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Den kan vara positiv eller negativ, vilket innebär att pensionskapitalet både kan öka och minska. Vilken ränta du får beror på din ålder och hur dina pengar placeras.

Räntan fördelas månadsvis i efterskott.

Ålder

April 2024

Hittills i år

Spartid (55 år och yngre) -0,40% 5,48%
Utbetalningstid (65 år och äldre) -1,34% 0,78%

Månadsvis avkastningsränta 2024

Månad

Spartid

Utbetalningstid

Januari 0,53% -0,24%
Februari 1,94% 0,56%
Mars 3,33% 1,82%
April -0,40% -1,34%
Maj    
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    

Avkastningsräntan redovisas utifrån spartid och utbetalningstid. I åldrarna 56-64 år har du en kombination av avkastningsräntan för spartid och utbetalningstid.

Historiska avkastningsräntor

År

Spartid

Utbetalningstid

2023 8,77% 6,29%
2022 -7,35% -7,76%

Till och med maj 2022 är avkastningsräntan samma för hela pensionskapitalet. Från och med juni 2022 är sparandet anpassat efter din ålder, och avkastningsräntan redovisas därefter utifrån spartid och utbetalningstid. 

År

Årsavkastning

2021 14,60%
2020 5,10%
2019 11,30%
2018 0,50%
2017 4,80%
2016 6,70%
2015 3,70%
2014 13,40%
2013 8,00%
2012 7,20%

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ställer krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. När alla redovisar samma uppgifter blir det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring