Vår historia

Vår historia startade för 100 år sedan med Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP). Vid den tiden hade vi 400 försäkrade personer i elva städer. Med åren har vår verksamhet växt till ett fullskaligt pensionsbolag för anställda inom kommun och region. Men kärnan i verksamheten är densamma som när vi startade 1922. Att ta hand om våra kunders pensionspengar och att göra det på det sätt de önskar: ansvarsfullt, tryggt och med stort hjärta.

Vi är kommunernas och regionernas pensionsbolag

Vi tar hand om pensionsadministrationen för majoriteten av Sveriges kommuner och regioner. Över två miljoner anställda i kommuner, regioner, kommunalförbund, kommunförbund samt kommunala och privata företag har sin tjänstepension hos oss. 

Några milstolpar på vägen

1922

Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa, SKP, bildas

1956

Sker ändringar i dåtidens pensionreglementen som gör att SKPs roll ändras. KPA bildas för att ge pensionsservice till kommuner och landsting. SKP fanns kvar som en fribrevskassa.

1997

KPA Pensionsförsäkring AB bildas och tar över SKPs bestånd

1998

Våra kunder har sagt sitt – de vill att deras pensionspengar ska placeras på ett etiskt sätt. Vi inför därför våra etiska placeringskriterier. Som första finansiella företag i Europa miljöcertifieras vi dessutom enligt ISO 14001.

2000

För första gången får de anställda i kommunsektorn själva välja i vilket bolag de vill placera sin tjänstepension. Folksam blir vår nya majoritetsägare.

2002

Vi ansluter oss till Global Compact, ett FN-initiativ riktat till världens företag, och förbinder oss att följa tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och en bättre miljö.

2003

Vi blir koldioxidneutrala efter att ha planterat träd i Vi-skogen under fem år, något vi fortsatt med årligen sedan dess. Det är så vi kompenserar vår klimatbelastning.

2004

Vi är först i branschen med en rättvis fördelning av pengarna genom vår konsolideringspolicy. Den innebär att vi fördelar avkastning till kunderna löpande och att vi inte kan ta tillbaka pengar långt i efterhand.

2006

Det kommer ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn, KAP-KL. Avtalet innehåller flera förmåner som är en trygghet för såväl de anställda som deras familjer.

Vi är som enda svenska deltagare delaktiga i att ta fram PRI, Principles for Responsible Investments. Det är FNs riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Vi blir medlemmar i Transparency International, en oberoende ideell organisation som jobbar för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verkar för en ökad transparens i både offentlig och privat sektor.

2012 

Vi ökar tillgängligheten på hemsidan genom att  lägga till en tjänst som gör att det går att få alla våra artiklar upplästa. Dessutom presenterar vi pensionsinformation på elva olika språk.

Som första pensionsbolag blir vi säkerhetscertifierade enligt ISO/IEC 27001, ett certifikat som står för kvalitet. Eftersom vi hanterar stora mängder kritisk information kan vi med certifieringen visa att säkerheten hanteras professionellt.

2013

Vi förvärvar SPP LivPensionstjänst AB och öppnar upp en ny verksamhet i Sundsvall.

Och vi utses till förvalsbolag för anställda inom kommunala företag av arbetsgivarorganisationen KFS.

2014

Det nya kommunala kollektivavtalet AKAP-KL träder ikraft, och på det kommunala området införs flytträtt av intjänat pensionskapital från ett försäkringsbolag till ett annat.

Vi etablerar en flerspråkig kundtjänst i samarbete med Folksam, satsningen blir utsedd till vinnare i Statens Pensionsverks tävling "Guldkanten".

Vi får också utmärkelsen Årets Livförsäkringsbolag.

2015

Svensk Kvalitets Index 2015 ger oss utmärkelsen ”Sveriges Nöjdaste Företagskunder – Tjänstepension”.

Det konsortium vi ingår i köper Ellevios (f d Fortum) elöverföringsverksamhet i Sverige. Konsortiet består av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pensionsförsäkring AB.

2016

Vi genomför flera investeringar i gröna obligationer, till ett totalt värde av 2 068 miljoner kronor.

Arbetsmarknadens parter utser KPA Pensionsförsäkring AB till försäkringsgivare av familjeskyddet för alla anställda i kommunsektorn som omfattas av AKAP-KL.

Vi får Söderberg & Partners utmärkelse Årets livbolag och får betyget ”Väl godkänt” av Max Matthiessen.

2017

Beslut fattas om att sänka de rörliga avgifterna för avtalsområdena KAP-KL och AKAP-KL från 0,15 procent till 0,11 procent.

Vi antar målen i Agenda 2030 och fortsätter våra investeringar i gröna obligationer, har nu investerat mer än 6 miljarder kronor i gröna obligationer. Vi ställer oss också bakom det internationella klimatuppropet TCFD.

För att underlätta för alla som administrerar pensioner lanserar vi ett nytt enklare administrationsverktyg - Nya KPA Direkt.

Vi får återigen betyget ”Väl godkänt” av Max Matthiessen.

2018

Vi är samarbetspartner till WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, ett internationellt pris för hållbar utveckling. Priset delas ut årligen till en eller flera aktörer som bidrar till och arbetar för en hållbar framtid. 

För att skapa bättre möjligheter till fortsatt god avkastning för våra pensionssparare med traditionell förvaltning anpassar vi garantiräntan för premiebestämd traditionell försäkring. Garantiräntan anpassas från 0,75 procent till 0,50 procent före skatt och avgifter.

2019

Som första bolag i finansbranschen HBTQ-certifierar vi vår verksamhet genom RFSL. En certifiering ger våra medarbetare en ökad kunskap om HBTQI, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQI-personer.

Vi toppar livförsäkringsförmedlare Max Matthiessens granskning av hur pensionsbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Folksamgruppen (där KPA Pension ingår) är det första svenska pensions- och försäkringsbolaget som anta mål om nettonollutsläpp, och är en av initiativtagarna till UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance. 

2020

Vi investerar 4,9 miljarder i en fastighetskreditfond, vår enskilt största investering någonsin. Den inriktar sig mot kommersiella fastigheter med tydliga hållbarhetsmål.

För att lindra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset investerar vi 870 miljoner kronor i obligationer för ändamålet. 

Vid en extra bolagsstämma beslutas att omvandla KPA Livförsäkring AB till tjänstepensionsbolag och blir därmed ett av de första bolag i branschen att omvandlas till tjänstepensionsföretag i stället för att bedriva försäkringsverksamhet under Solvens 2-regleringen.

2021

I ett gemensamt ställningstagande för alla människors lika värde tänder KPA Pension och Folksam en ljusinstallation som lyser upp delar av 28-våningshuset i regnbågsfärgerna under Prideveckan i Stockholm. Ljusinstallationen består av 1 172 lampor som lyser upp 612 fönster på sammanlagt sex våningar.

2012-2022

På toppen av andra erkännanden har vi många år i rad fått utmärkelsen "Det mest hållbara varumärket i pensionsbranschen" enligt Sustainable Brand Index. Ytterligare ett kvitto på att vi går hand i hand med vår vision och vårt uppdrag – att se till att våra kunder får en trygg pension där alla placeringar är etiska och inte görs på bekostnad av en hållbar värld.  

2022

KPA Pension fyller 100 år. 

2023

Nytt pensionsavtal, AKAP-KR träder i kraft och gäller för personer som är anställda inom kommun, region eller företag som är medlemmar i Sobona. Den viktigaste förändringen är att arbetsgivaren betalar in mer pengar till den anställdes tjänstepension.