Basbeloppen i pensionen

Det finns tre olika typer av basbelopp som används för att räkna ut pensionen; prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Basbeloppen beräknas varje år och beslutas av regeringen.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet kallades före 1999 bara basbeloppet, och beräknas utifrån förändringarna i konsumentprisindex.

Prisbasbeloppet används bland annat för att årligen räkna om de flesta kommunala tjänstepensionsförmånerna när de har börjat betalas ut.

Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor (för 2022 var det 48 300 kronor).

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda basbeloppet används bland annat för att räkna om pensionsgrundande lön till årspoäng, som används i vissa avtal som gällde före AKAP-KR och KAP-KL.

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2023 är 53 500 kronor (för 2022 var det 49 300 kronor).

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet fungerar bland annat som gräns och intjänandetak inom flera tjänstepensionsavtal, till exempel inom AKAP-KR, KAP-KL och PFA. Inkomstbasbeloppet används också för att bestämma intjänandetaket för allmän pension.

Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor (för 2022 var det 71 000 kronor).