För dig som arbetar med pensionsfrågor i kommun, region och kommunala företag

Arbetar du med handläggning eller administration av pensioner i en region, kommun eller ett kommunalt företag? Vi hjälper dig med dina frågor. Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner nedan. Vårt växelnummer är 08-665 04 00.

Chef

Berivan Roozbayani

Ansvarsområde: Kommuner, regioner och kommunala företag

Telefon: 073-439 33 00

E-post: berivan.roozbayani@kpa.se

Kundansvariga

Magnus Ahrenstedt

Ansvarsområde: Kommuner i Värmland och södra Stockholm. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Örebro län samt Kalmar län.

Telefon: 076-762 20 23

E-post: magnus.ahrenstedt@kpa.se

Gunilla Appeldahl

Ansvarsområde: Göteborgs stad, Borås stad, Trollhättan stad, Vänersborgs kommun. Kunskapsförbundet Väst, kommuner i Halland-, Blekinge-, Västra Götaland- och Gävleborgs län samt regioner i södra Sverige.

Telefon: 073-439 34 13

E-post: gunilla.appeldahl@kpa.se

Peter Håkansson

Ansvarsområde: Kommuner i Västerbotten, norra Stockholm, Norrbotten, Dalsland, Västra Götaland och Bohuslän.

Telefon: 070-831 53 22

E-post: peter.hakansson@kpa.se

Leif Nyberg

Ansvarsområde: Regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Östergötland, Uppsala och Västmanland. Kommuner i Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Västmanland.

Telefon: 076-831 44 41

E-post: leif.nyberg@kpa.se

Dani Zaitoun

Ansvarsområde: Kommuner i Skåne, Småland. Uppsala och Blekinge län samt Stockholms stad.

Telefon: 073-439 34 32

E-post: dani.zaitoun@kpa.se

Kundkontakter

Maria Charalambidis

Ansvarsområde: Kommuner Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland, Sörmland, Jönköpings, Kronobergs län

Telefon: 076-840 00 12

E-post: maria.charalambidis@kpa.se

Barbro Rinaldo

Ansvarsområde: Kommuner i Västra Götaland, Värmland, Dalsland, Örebro län, Region Gotland samt Stockholm stad

Telefon: 073-439 33 73

E-post: barbro.rinaldo@kpa.se

Patrik Lind

Ansvarsområde: Kommuner i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västmanland, Gävleborgs län

Telefon: 076-842 98 24

E-post: patrik.lind@kpa.se

Anna Holmberg

Ansvarsområde: Samtliga regioner samt kommuner i Stockholmsregionen och Uppsala län

Telefon: 073-439 34 22

E-post: anna.holmberg@kpa.se