Tjänstepension för kommunala företag

För kommunala företag gäller några särskilda regler för tjänstepensionsavtalen.

Att teckna avtal med KPA Pension

För att få teckna ett avtal hos oss måste företaget uppfylla några olika villkor. Det måste antingen vara:

  • medlem i arbetsgivarförbundet Sobona
  • godkänd av respektive Pensionsnämnd

Tryggandeformer för kommunala företag

Förutom tryggandeformerna försäkring och stiftelse, har de kommunala företagen ytterligare två sätt att trygga sina pensioner när det gäller förmånsbestämda pensioner:

  • Kontoföring med kommunal borgen, vilket innebär att kommunen går i borgen för det kommunala företagets pensionsåtaganden.
  • Kontoföring med kreditförsäkring, vilket innebär att ett kreditinstitut går i borgen för de framtida åtagandena.

Avtalen

De pensionsavtal som ett kommunalt företag kan omfattas av är kopplade till är AKAP-KR,  KAP-KL, PA-KFS 09 samt undantagsvis Gamla PA-KFS.