Pensionsekonomins grunder

Skulle du ha nytta av att veta mer om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner? Då rekommenderar vi kursen Pensionsekonomins grunder.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor i en kommun eller region. 

Mål med kursen

Kursen ger dig bättre förståelse för hur det kommunala pensionssystemet fungerar. Du får veta mer om hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras samt hur de belastar den kommunala ekonomin på lite längre sikt.

Efter kursen kommer du 

  • fått en övergripande bild av pensionssystemet och avtalen KAP-KL och AKAP-KR.
  • fått förståelse för vad en pensionsskuld är och vad som kan påverka den.
  • känna till hur kommuner och regioner redovisar sina pensionskostnader.
  • förstå budgetering och finansiering av pensionskostnader.
  • känna till hur pensionskostnaderna kommer att utvecklas framöver.
  • fått en kort introduktion av Nya KPA Direkt – vårt administrationsverktyg. Vi visar bland annat pensionsskuldsberäkningar, pensionsutbetalningar, löneskatt och avkastningsskatt.

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Kurstillfälle

Kursdatum: 7 november

Tid: kl. 9.00–15.00

Plats: Denna kurs är digital och hålls via Teams. Länk till kursen finns i bekräftelsemailet.

Pris: 6 300 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har arbetsgivaren avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Sista anmälningsdag: 5 november

Anmäl dig till pensionsekonomins grunder