Pensionsekonomins grunder

Utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor inom en kommun eller en region och som behöver en övergripande kännedom om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner.

Syfte

Kursen ger dig en förståelse för hur det kommunala pensionssystemet är uppbyggt och fungerar, hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras, samt hur de långsiktigt belastar den kommunala ekonomin.

Innehåll

  • Vad är en pensionsskuld och vad påverkar skulden
  • Vilka pensionsutfästelser enligt dagens pensionsavtal för anställda, KAP-KL och AKAP-KL, ingår i pensionsskulden
  • Hur tryggas pensionerna och vilka risker finns det
  • Redovisning och rekommendationer, samt budgetering och finansiering av pensionskostnader
  • Långtidsprognoser
  • Ansvarsförbindelsen och dess påfrestningar på den kommunala ekonomin när pensionsutbetalningarna ökar
  • Pensionsskuld för förtroendevalda
  • Nya KPA Direkt – det webbaserade verktyget där du bl.a. hittar pensionsskuldsberäkningar, uppgifter om pensionsutbetalningar, löneskatt och avkastningsskatt
  • Aktuella pensionsfrågor som kan ha betydelse för pensionskostnaderna

Kurstillfälle 2022

Kursdatum: 18 maj

Tid: kl. 9.30–16.00

Pris: 5 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 16 maj

Anmäl dig här

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kursen är validerad av Srf konsulternas Utbildningsråd och ger 1,5 aktualitetstimmar (AKT-timmar) inom löneområdet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensionsekonomiska frågor i en kommun eller region.