Ansök om avtal med KPA Pension

Hos oss kan en arbetsgivare som är medlem i Sobona ansöka om avtal. Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar försäkringsavtal för TGL-KL.

Bra att känna till innan du ansöker!

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Alla medlemmar i Sobona behöver teckna försäkringsavtal för TGL-KL och familjeskydd med KPA Pension. Ni har också möjlighet att teckna avtal om pensionsadministration samt försäkring av KAP-KL hos oss.

Fyll i era uppgifter i formuläret längre ner på sidan. Om ni ännu inte är medlem i Sobona kan ni göra en intresseanmälan till Sobona här. 

Om företaget inte är medlem i Sobona krävs särskilt beslut från Pensionsnämnden PFA/KAP-KL/AKAP-KR där det framgår att vissa individer ska kvarstå i de kommunala pensionsavtalen. Det godkännandet kan i så fall bifogas sist i ansökan. Behöver ni ansöka om godkännande, skicka ansökan till: Pensionsnämnden, Box 90342, 120 25 Stockholm.

Från och med 2023 omfattas majoriteten av anställda på en kommun, region eller i ett kommunalt bolag som är medlem i Sobona, av tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Läs mer om AKAP-KR här. Vissa anställda omfattas fortfarande av KAP-KL. Ni som är medlem i Sobona kan välja att teckna administrationsavtal för AKAP-KR/KAP-KL hos KPA Pension i formuläret.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Arbetsgivare som är medlemmar i Svenska kyrkan tecknar avtal om TGL-KL med KPA Pension. Fyll i era uppgifter i formuläret längre ner på sidan.

Har du frågor? Kontakta oss via arbetsgivare@kpa.se så hjälper vi dig. 

Ansök om avtal med KPA Pension

Vilken arbetsgivarorganisation är ni medlem i?

Som medlem i Sobona tecknar ni försäkringsavtal för TGL-KL och familjeskydd i det här digitala formuläret. Utöver det ska ni också teckna avtal om AKAP-KR/KAP-KL samt tidigare avtal. 

Ja, vi vill också teckna avtal för:
Finns kommunal borgen eller kreditförsäkring?

Som medlem i Svenska kyrkan tecknar ni försäkringsavtal om TGL-KL

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Vad händer efter du skickat in er ansökan?

  • Vi skickar ut de avtal som ni behöver signera och returnera till oss.
  • Du får en bekräftelse via mejl när ni har fått behörighet till Nya KPA Direkt.
  • Vi bjuder in till ett digitalt välkomstmöte.

Övriga avtalsförsäkringar som är obligatoriska

AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring). Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

Avgiftsbefrielseförsäkring för AKAP-KR/KAP-KL. Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Tecknas med AFA Trygghetsförsäkring genom Fora.