Skydd för efterlevande när en anställd dör

En anställd inom kommun, region och kommunala bolag har flera skydd som kan hjälpa familjen när den anställde dör.

Familjeskydd eller efterlevandepension

 • Ingår alltid i tjänstepensionen AKAP-KR/KAP-KL
 • Om den anställde omfattas av efterlevandepension eller familjeskydd beror på vilket avtal hen tillhör
 • Kan betalas ut till make/maka/sambo och till barn.

Tjänstegrupplivförsäkring

 • Ingår alltid i tjänstepensionen AKAP-KR/KAP-KL
 • Består av tre delar; grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp
 • Samtliga ersättningar betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp.

Återbetalningsskydd

 • Ingår för den som har en premiebestämd tjänstepension, men går att välja bort
 • Det samlade pensionskapitalet betalas ut till den anställdes familj när hen dör
 • Om återbetalningsskyddet väljs bort kan tjänstepensionen bli något högre.

Läs mer om familjeskydd och efterlevandepension

Familjeskydd för anställda som omfattas av avtalet AKAP-KR

I tjänstepensionsavtalet AKAP-KR ingår det ett familjeskydd. KPA Pension betalar ut pension till familjen om den anställde dör medan hen fortfarande är anställd. 

Efterlevandepension för anställda om omfattas av avtalet KAP-KL

I tjänstepensionsavtalet KAP-KL ingår det en efterlevandepension. KPA Pension betalar ut pension till familjen om den anställde dör medan hen fortfarande är anställd. 

Så fungerar pensionen

Pensionen kan betalas ut månadsvis både till make/maka/sambo och till barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Barn kan ha rätt till pension som längst till och med juni det år som de fyller 20 år. Det är du som arbetsgivare som betalar för familjeskydd/efterlevandepension. Pensionen ingår alltid i tjänstepensionsavtalen AKAP-KR/KAP-KL.

Du som arbetsgivare anmäler anställdas dödsfall till KPA Pension.

Blanketter, produktblad och villkor hittar du längst ner på sidan.

Läs mer om tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) ger den anställdes familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om den anställde dör före 67 års ålder. TGL-KL består av tre delar:

 • grundbelopp
 • barnbelopp
 • begravningshjälp

Så fungerar ersättningen

Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket den anställde har arbetat, hur gammal hen är vid dödsfallet och vilka de efterlevande är.

TGL-KL kan betalas ut till både till make/maka/sambo och till barn. Den anställde kan själv välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare.

Förläng skyddet med en fortsättningsförsäkring (TGL-FO)

Den anställde har möjlighet att teckna en fortsättningsförsäkring (TGL-FO) och på så sätt ha kvar det skydd tjänstegrupplivförsäkringen ger även om hen slutar sin anställning innan hen tar ut sin pension. 

 

Läs mer om återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att den anställdes sparade pensionskapital betalas ut till dennes familj när hen dör.

Återbetalningsskyddet ingår för den som har avgiftsbestämd tjänstepension hos oss. Det är frivilligt och går att välja bort och kan läggas till senare om familjesituationen förändras.

Återbetalningsskyddet kan gälla både för make/maka/sambo och för barn och det utbetalas månadsvis.
Den anställde kan lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet via Mina sidor på kpa.se.