Grundkurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetat med pensioner tidigare och vill lära dig grunderna. Den kan också passa för dig som arbetat med pensioner en tid men känner att du behöver bättra på dina pensionskunskaper.

Kurstillfälle 1 2020

Kursdatum: 19-20 augusti

Tid 19 augusti: kl. 9.00–15.00

Tid 20 augusti: kl. 9.00–15.00

Pris: 8 000 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 11 augusti

Anmäl dig här

Kurstillfälle 2 2020

Kursdatum: 9-10 september

Tid 9 september: kl. 9.00–15.00

Tid 10 september: kl. 9.00–15.00

Pris: 8 000 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 1 september

Anmäl dig här

Syfte

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL. Den ger dig också en övergripande kännedom om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

Innehåll

  • Information om den allmänna pensionen
  • Förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension
  • De grundläggande reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL
  • Pensionsgrundande lön och tid
  • Skydd till efterlevande
  • Kort om intjänad pensionsrätt 1997-12-31
  • Särskild avtalspension

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensioner och som behöver en grundutbildning i pensionskunskap.