Grundkurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetat med pensioner tidigare och vill lära dig grunderna. Den kan också passa för dig som arbetat med pensioner en tid men känner att du behöver bättra på dina pensionskunskaper.

Syfte

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL. Den ger dig också en övergripande kännedom om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

Innehåll

  • Information om den allmänna pensionen
  • Förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension
  • De grundläggande reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL
  • Pensionsgrundande lön och tid
  • Skydd till efterlevande
  • Kort om intjänad pensionsrätt 1997-12-31
  • Särskild avtalspension

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensioner och som behöver en grundutbildning i pensionskunskap.

Kurstillfällen

  

Februari 2020

Datum: 19-20 februari

Tid: 19 februari kl. 9.30–16.00 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)

Tid: 20 februari kl. 9.00–15.00 

Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm
Pris: 11 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 7 februari

 

Maj 2020

Datum: 12-13 maj

Tid: 12 maj kl. 9.30–16.00 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)

Tid: 13 maj kl. 9.00–15.00 

Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg

Pris: 11 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 11 april

Anmäl dig här >