Tjänstepension KAP-KL

KAP-KL gäller för personer som är anställda inom kommun och region, och är födda 1985 eller tidigare. Här kan du läsa mer om vad det kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet KAP-KL innehåller.

Mer om KAP-KL

Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till tjänstepensionen.

I avtalet finns också andra förmåner som är en trygghet både för den anställde och familj.