Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten

En anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till R-SAP om han eller hon:
  • Slutar på egen begäran tidigast från och med månaden efter fyllda 58 år och
  • har tillhört räddningstjänsten i minst 30 år varav 25 i utryckningsstyrka

Så räknas särskild avtalspension

Pensionen uppgår till 73,5 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp. I skikten 7,5–20 och 20–30 inkomstbasbelopp är pensionsnivåerna desamma som för förmånsbestämd ålderspension enligt tabellen du hittar här.

Utbetalning av pension och samordning med förvärvsinkomst

Pensionen betalas ut längst till och med månaden innan den anställda fyller 65 år. Pensionen ska minskas med 73,5 procent av den anställdas förvärvsinkomst om den uppgår till minst 24 procent av prisbasbeloppet det aktuella året. Pensionen ska dock inte minskas med den inkomst som följer av arbete som den anställda hade innan han eller hon lämnade in ansökan om pension.

Omräkning av pensionen

Pensionen räknas om med prisbasbeloppets förändring.

 

Relaterade artiklar

Pension till efterlevande

Rätt till efterlevandepension beror bland annat på när dödsfallet inträffade och om förmånstagaren bodde tillsammans med den anställda vid dödsfallet.

Läs mer

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här finns kontaktuppgifter till kundansvariga och kundkontakter hos oss.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Kontakta våra seniorkonsulter och utbildningsansvariga.