Vi hjälper till med beräkning och prognoser av pensionsskulden

KPA Pension har lång erfarenhet av att beräkna pensionsskulder och pensionskostnader. Vi erbjuder bokslutsberäkningar och gör prognoser, simuleringar och analyser av pensionskostnader. Dessutom finns verktyg för att ni själva ska kunna arbeta fram strategier för att möta framtida pensionskostnader.