Vi hjälper till med beräkning och prognoser av pensionsskulden

Tjänstepensioner utgör idag en stor del av personalkostnaderna. Vi har lång erfarenhet av att beräkna pensionsskulder och pensionskostnader. Med våra tjänster kan du få hjälp med ert budget- och bokslutsarbete. Vi erbjuder bokslutsberäkningar och utför prognoser, simuleringar och analyser av pensionskostnader. Vi har dessutom verktygen för att ni själva ska kunna arbeta fram strategier för att möta framtida pensionskostnader.