Kurser och seminarier för dig som arbetar med pension

Vi är experter på tjänstepension inom kommun, region och kommunala bolag. Oavsett om du är ny i din roll eller har lång erfarenhet av pensionsfrågor har vi kursen för dig.

Våra utbildningar hjälper dig att bli ännu bättre på pensioner, både strategiskt och mer praktiskt. 

Våra kurser är digitala

Under 2023 kommer de flesta av våra kurser vara digitala, endast Grundkursen är "fysisk" på plats i Stockholm. Senast en vecka före kursstart får du ett mail med en länk för att kunna ansluta till din anmälda kurs. Har du frågor - hör av dig till oss på utbildning@kpa.se.

Inplanerade kurser om pension

Anmäl dig via länk för den kurs du är intresserad av.

Kurs Datum
Politikerpensioner 10 oktober
Kurs för Pensionshjälpen 12 oktober
Kurs om efterlevandeskydd i AKAP-KR och KAP-KL 17 oktober
Redovisning av kommunala pensioner för företag 7 november
Redovisning av kommunala pensioner för kommuner och regioner 9 november
Pensionsekonomins grunder 14 november
Förmånsbestämd pension 17 november
Avgiftsbestämd pension 21 november
Grundkurs ("fysisk" i Stockholm) 29 november

Skräddasydda kurser bara för er

Vi hjälper er gärna med anpassade kurser för just er verksamhet.

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer!

Om du behöver avboka

Om du inte kan delta på den kurs du anmält dig till vill vi att du avbokar snarast möjligt, senast en vecka innan. Du kan alltid överlåta din plats till en kollega.

Kontakta oss på utbildning@kpa.se för att lämna återbud eller meddela kontaktuppgifter för en kollega som deltar i ditt ställe.

KPA Pension tillämpar en No Show-avgift om du uteblir utan att ha avbokat.

Inställd kurs/seminarium

Om utbildningstillfället ställs in kontaktar vi dig för att erbjuda ett annat tillfälle.

Att delta på en digital utbildning

Du som är anmäld till en kurs kommer att få ytterligare information via mail från kursledaren ungefär en vecka före kurstillfället. I mailet finns en länk till kursens mötesplats (vi använder oss oftast av Teams), den presentation som kommer att visas samt eventuella förberedande uppgifter.

Våra kurser är interaktiva vilket innebär att vi varvar med olika aktiviteter där vi behöver ditt engagemang. Du kan delta i utbildningen via en surfplatta/dator med högtalare eller hörlurar samt mikrofon. 

Anslut dig gärna till mötet 5 minuter innan kursstart.

Våra mest populära kurser

Kurs om efterlevandeskydd

På den här kursen får du lära dig mer om de efterlevandeskydd som finns för anställda som omfattas av AKAP-KR och KAP-KL. Läs mer om kursen efterlevandeskydd

Politikerpensioner

Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver kunskap om de pensions- och omställningsregler som gäller för politiskt förtroendevalda. Läs mer om Politikerpensioner

Pensionskunskap för chefer

Den här utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner och få en bättre kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte. Läs mer om pensionskunskap för chefer

Pensionsekonomins grunder

Den här utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor och som behöver en övergripande kännedom om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner. Läs mer om Pensionsekonomins grunder

Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen

Den här utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kunskap om reglerna i pensionsavtalen för anställda, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet. Läs mer om kursen om Pensionshjälpen