Vårt kursutbud

Vårt öppna kursutbud är tänkt för dig som i någon form arbetar med pensioner inom kommun, region och kommunala bolag. Oavsett om du är ny i din roll eller har lång erfarenhet av att arbeta med pensionsfrågor har vi kursen för dig!

Kurser

Våren 2020 Datum
PA-KFS 09 – avtal och rapportering 5 mars
Repetitionskurs om pension 10 mars
Fortsättningskurs om pension 19 mars
TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring 2 april
Pensionshjälpen  22 april
Pensionskunskap för chefer 5 maj
Grundkurs om pension (Göteborg) 12-13 maj
AKAP-KL/ KAP-KL i praktiken 27 maj
Pensionsekonomins grunder 28 maj


Så anmäler du dig

Anmäl dig via länk från den kurs du är intresserad av att gå. Anmälan stänger normalt två veckor innan kursstart.

Kort om våra kurser och seminarier

Grundkurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetat med pensioner tidigare och vill lära dig grunderna. Den kan också passa för dig som arbetat med pensioner en tid men känner att du behöver fräscha upp dina pensionskunskaper. 

Fortsättningskurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en repetition och samtidigt öka dina kunskaper om tjänstepensionen. Du har arbetat med pensioner en tid och skaffat dig en bra grundkunskap som du nu vill bygga på ytterligare.

Repetitionskurs om pension

Kursen ger dig en repetition av de kommunala pensionsavtalen, och information om nyheter. Utbildningen vänder sig till dig som jobbat med pensioner ett tag, och behöver fräscha upp dina kunskaper.

Läs mer

Seminarium för rapportering av grunduppgifter för Nya KPA Direkt

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med signalhantering och inrapportering via fil av grunduppgifter enligt pensionsavtalen PFA, KAP-KL, AKAP-KL och OPF-KL.

Läs mer

Politikerpensioner

Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver kunskap om de pensions- och omställningsregler som gäller för politiskt förtroendevalda.

Pensionskunskap för chefer

Den här utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner och få en bättre kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte.

Pensionsekonomins grunder

Den här utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor och som behöver en övergripande kännedom om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner.

Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen

Den här utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kunskap om reglerna i pensionsavtalen för anställda, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

PA-KFS 09 – avtal och rapportering

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalets försäkringsvillkorens regler, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet.

TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring

Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för handläggningen av  tjänstegrupplivförsäkringen och som anmäler dödsfall för utredning av rätt till TGL-ersättning.

Seminarium – AKAP-KL – för anställda födda före 1986
Att ge en inblick i möjligheten att använda AKAP-KL som fördel vid rekrytering. Seminariet hjälper er att ta ställning till när alternativet kan vara aktuellt och vad ni bör tänka på.

Läs mer

 

Avgiftsbestämd ålderspension – en fördjupning                    

Den här utbildningen riktar sig till dig som får frågor från anställda om tjänstepensionen/håller informationsträffar  för anställda, och som känner att du behöver bättre kunskap om den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Pensionsekonomi för dig som arbetar inom HR                    

Att på en övergripande nivå ge en förståelse kring pensionsekonomiska begrepp samt gå igenom de ekonomiska effekter som de kommunala pensionsavtalen orsakar.

Redovisning av kommunala pensioner                    

Den här utbildningen håller vi i samverkan med Kommunalekonomernas förening. Den riktar sig till dig som arbetar med redovisning av kommunala pensioner, eller på annat sätt kommer i kontakt med liknande frågor, och som behöver en övergripande kunskap om redovisning av pensionsskuld och olika pensionsbegrepp. 

Hur kunde pensionskostnaden bli så hög?                    

Efter det här seminariet ska du ha fått en djupare förståelse för vilka mekanismer som påverkar pensionskostnaden, samt tips om hur du kan göra uppskattningar och bedömningar.

Seminarium - nyheter inom pensionsredovisning                    

Den här seminariet håller vi i samverkan med Kommunalekonomernas förening. Det syftar till att ge dig en ökad förståelse för de nyheter inom pensionsredovisning som den statliga utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning nyligen har presenterat för regeringen.

Seminarium – du eller någon annan                    

Att ge deltagarna verktyg för att med enkla medel kunna informera de anställda om sin pension.

 
larare.jpg

Alla våra kurser kan anpassas för er verksamhet

Alla våra kurser ur det öppna utbudet kan också beställas som en anpassad kurs. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer!

Skicka intresseanmälan

blomslinga-4_1_RGB.png

Inställd kurs

Om din kurs bli inställd på grund av för få deltagare tar vi kontakt med dig snarast möjligt för att erbjuda ett alternativ. Vi ersätter inte eventuella kostnader för resor som inte är ombokningsbara.


Avbokning eller återbud

Vid avbokning eller återbud 2-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Om avbokning sker senare än 2 veckor debiteras hela kursavgiften. Avbokning anmäls via e-post: utbildning@kpa.se.

Du kan överlåta din anmälan till någon annan person inom organisationen.