Våra kurser och seminarier

Vårt öppna kursutbud är tänkt för dig som i någon form arbetar med pensioner inom kommun, region och kommunala bolag. Oavsett om du är ny i din roll eller har lång erfarenhet av att arbeta med pensionsfrågor har vi kursen för dig!

Våra utbildningar hjälper dig att bli ännu bättre på pensioner, både strategiskt och mer praktiskt. Vi erbjuder kurser för dig som inte arbetat så länge med pensioner men även för dig som har mer erfarenhet inom pensionsområdet.

Skräddasydda kurser bara för er

Våra kurser kan anpassas för er verksamhet. Fyll i formuläret så hör vi av oss och berättar mer!

Höstens kurser är digitala

Samtliga kurser är digitala i höst. Senast en vecka före kursstart får du ett mail med en länk för att kunna ansluta till kursen.

Kurser hösten 2020

Datum

Grundkurs om pensioner 19-20 augusti
Fortsättningskurs om pensioner 25 augusti
Pensionshjälpen 27 augusti
Grundkurs om pensioner 9-10 september
Politikerpensioner 14 oktober
Repetitionskurs om pensioner 15 oktober
PA-KFS 09 21 oktober
Redovisning av kommunala pensioner 22 oktober
Fortsättningskurs om pensioner 17 november
Pensionshjälpen 24 november
Pensionsekonomins grunder 26 november
KAP-KL i praktiken 1 december

Så anmäler du dig

Anmäl dig via länk för den kurs du är intresserad av att gå. Anmälan stänger normalt två veckor innan kursstart. 

Om du behöver avboka

Vid avbokning eller återbud 2-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Om avbokning sker senare än 2 veckor debiteras hela kursavgiften. Avbokning anmäls via e-post: utbildning@kpa.se.
Du kan överlåta din anmälan till någon annan person inom organisationen.

Inställd kurs

Om din kurs bli inställd på grund av för få deltagare tar vi kontakt med dig så snart vi kan för att kunna erbjuda ett annat alternativ. Vi ersätter inte eventuella kostnader för resor som inte är ombokningsbara.

Blir kursen inställd på grund av covid-19?

Med anledning av covid-19 och den risk för smittspridning som finns så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om vi behöver ställa in eller flytta fram en kurs på grund av avrådan från myndigheten meddelar vi dig via mail så snart vi kan. I de fallen kommer vi inte att debitera någon kursavgift. Hör du inte något från oss kommer kursen hållas som planerat.
Har du frågor, kontakta oss på utbildning@kpa.se.

KPA Pension tillämpar en No Show-avgift vid utebliven närvaro.

Våra mest populära kurser

Grundkurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetat med pensioner tidigare och vill lära dig grunderna. Den kan också passa för dig som arbetat med pensioner en tid men känner att du behöver fräscha upp dina pensionskunskaper. Läs mer

Fortsättningskurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en repetition och samtidigt öka dina kunskaper om tjänstepensionen. Du har arbetat med pensioner en tid och skaffat dig en bra grundkunskap som du nu vill bygga på ytterligare. Läs mer

Repetitionskurs om pension

Kursen ger dig en repetition av de kommunala pensionsavtalen, och information om nyheter. Utbildningen vänder sig till dig som jobbat med pensioner ett tag, och behöver fräscha upp dina kunskaper. Läs mer

Seminarium för rapportering av grunduppgifter för Nya KPA Direkt

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med signalhantering och inrapportering av grunduppgifter via fil enligt pensionsavtalen PFA, KAP-KL, AKAP-KL och OPF-KL. Läs mer

Politikerpensioner

Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver kunskap om de pensions- och omställningsregler som gäller för politiskt förtroendevalda. Läs mer

Pensionskunskap för chefer

Den här utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner och få en bättre kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte. Läs mer

Pensionsekonomins grunder

Den här utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor och som behöver en övergripande kännedom om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner. Läs mer

Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen

Den här utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kunskap om reglerna i pensionsavtalen för anställda, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet. Läs mer

PA-KFS 09 – avtal och rapportering

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalets försäkringsvillkorens regler, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet. Läs mer

TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring

Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för handläggningen av tjänstegrupplivförsäkringen och som anmäler dödsfall för utredning av rätt till TGL-ersättning. Läs mer