Kurs om politikerpensioner

Kursen riktar sig till dig som behöver bättre kunskap om de pensions- och omställningsregler som gäller för politiskt förtroendevalda med OPF-KL och PBF.

Syfte

Kursen Politikerpensioner ger dig grundläggande kunskaper om bestämmelserna i regelverken OPF-KL och PBF. 

Innehåll

  • Genomgång av pensions- och omställningsreglerna i OPF-KL och PBF
  • Vilka förtroendevalda som omfattas av regelverken
  • Pensionsgrundande tid och inkomst - vad är det?
  • Visstidspension, avgångsersättning, ålderspension, livränta , sjukpension och pension till efterlevande enligt PBF 
  • Likheter och skillnader mellan regelverken när det gäller omställning, pension, sjukdom och skydd till efterlevande
  • Tillämpningsanvisningarna - därför behövs de
  • Vad behöver en kommunen/region ta ställning till och fatta beslut om

Jag uppskattade kursen utifrån den grundliga genomgången av respektive avtal samt utbildarnas lugn, expertis och fina upplägg.

Tidigare deltagare

Kurstillfälle 2023

Datum: 7 mars

Tid: kl. 9:00–15:00

Pris: 6 300 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har ni som arbetsgivare avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Sista anmälningsdag: 5 mars

Anmäl dig till kursen om politikerpensioner

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen är det bra att ta del av era tillämpningsanvisningar före kurstillfället.

Målgrupp

Kursen Politikerpensioner vänder sig till dig som behöver bättra på dina kunskaper om vilka pensions- och omställningsregler som gäller för förtroendevalda i kommunen.