Kurs om politikerpensioner

Pensionsreglerna för förtroendevalda politiker skiljer sig åt från de pensionsregler som gäller för anställda. Kursen riktar sig till dig som behöver bättre kunskap om de pensions- och omställningsregler som gäller för politiskt förtroendevalda med OPF-KL och PBF.

Mål med kursen

Kursen Politikerpensioner ger dig grundläggande kunskaper om bestämmelserna i regelverken OPF-KL och PBF. 

Efter kursen kommer du

  • fått kunskap om vilka förtroendevalda som omfattas av PBF respektive OPF-KL
  • känna till skillnader och likheter mellan regelverken när det gäller omställning, pension, sjukdom och skydd till efterlevande
  • förstå vad en kommun eller region måste ta ställning till och fatta beslut om
  • veta varför tillämpningsanvisningar behövs

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen är det bra att du tar del av era tillämpningsanvisningar före kursen, och har dem med vid kurstillfället.

Observera! Vi kommer inte gå igenom praktisk handläggning av ärenden i Nya KPA Direkt.

Jag uppskattade kursen utifrån den grundliga genomgången av respektive avtal samt utbildarnas lugn, expertis och fina upplägg.

Tidigare deltagare