Politikerpensioner

Kursen riktar sig till dig som behöver bättre kunskap om de pensions- och omställningsregler som gäller för politiskt förtroendevalda med OPF-KL och PBF.

Syfte

Kursen Politikerpensioner ger dig grundläggande kunskaper om bestämmelserna i regelverken OPF-KL och PBF. 

Innehåll

  • Genomgång av pensions- och omställningsreglerna i OPF-KL och PBF
  • Förtroendevalda som omfattas av regelverken
  • Likheter och skillnader mellan regelverken när det gäller omställning, pension, sjukdom och skydd till efterlevande
  • Vikten av att tillämpningsanvisningarna är uppdaterade
  • Vi går också igenom vad kommunen/regionen behöver ta ställning till och fatta beslut om

Jag uppskattade kursen utifrån den grundliga genomgången av respektive avtal samt utbildarnas lugn, expertis och fina upplägg.

Tidigare deltagare

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen är det bra att ta del av era tillämpningsanvisningar före kurstillfället.

Målgrupp

Kursen Politikerpensioner vänder sig till dig som behöver bättra på dina kunskaper om vilka pensions- och omställningsregler som gäller för förtroendevalda i kommunen.