Pensionskunskap för chefer

Utbildningen riktar sig till dig som har behov av övergripande kunskap om pensioner, samt kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte.

Syfte

Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna för den allmänna pensionen och pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.

Dessutom går vi igenom när och hur man kan använda pensioner som ett strategiskt verktyg i syfte att stödja möjligheten att rekrytera, behålla och avveckla anställda.

Innehåll

  • Vilka olika delar består pensionen av
  • Översiktligt om allmän pension
  • De viktigaste reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL.
  • Hur kan man arbeta med pensioner i ett strategiskt syfte
  • Löneväxling
  • Alternativa pensionslösningar
  • Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
  • Pensionslösningar vid behov av förtida avgång, t ex särskild avtalspension och pensionsförstärkning

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som mer sällan kommer i kontakt med pensionsfrågor, men som ibland behöver föreslå eller besluta om pensionslösningar i särskilda fall.

Kurstillfälle 2019

November

Kursdatum: 5 november
Tid: 9.30–16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm (tunnelbanestation Skanstull, grön linje)
Pris: 5 500 kronor exkl. moms


Sista anmälningsdag: 21 oktober
Kursledare: Kerstin Strand

Anmäl dig här

 
)