Pensionsförmåner i KAP-KL

KAP-KL innehåller flera pensionsförmåner.

Ålderspension

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31

Avgångspension

  • Överenskommelse om särskild avtalspension
  • Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten

Efterlevandepension

  • Pension till efterlevande vuxen
  • Kompletterande änkepension
  • Pension till efterlevande barn
 

Relaterade artiklar

Pensionsgrundande lön

Den pensionsgrundande lönen räknas ut per kalenderår och begränsas till 30 inkomstbasbelopp.

Läs mer

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här finns kontaktuppgifter till kundansvariga och kundkontakter hos oss.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Kontakta våra seniorkonsulter och utbildningsansvariga.