Pensionsförmåner i KAP-KL

KAP-KL innehåller flera pensionsförmåner.

Ålderspension

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31

Avgångspension

  • Överenskommelse om särskild avtalspension
  • Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten

Efterlevandepension

  • Pension till efterlevande vuxen
  • Kompletterande änkepension
  • Pension till efterlevande barn
 

Relaterade artiklar

Pensionsgrundande lön

Den pensionsgrundande lönen räknas ut per kalenderår och begränsas till 30 inkomstbasbelopp.

Läs mer

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.