Finansiering och tryggande

Pensionsförmånerna finansieras av den anställdas arbetsgivare.

Kommun, region och kommunalförbund tryggar pensionsutfästelserna i KAP-KL, utom avgiftsbestämd ålderspension, genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning.

Annan arbetsgivare ska trygga utfästelserna genom:
  • försäkring
  • avsättning i balansräkningen förenat med kreditförsäkring eller kommunal borgen eller
  • avsättning till pensionsstiftelse.
 

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här finns kontaktuppgifter till kundansvariga och kundkontakter hos oss.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Kontakta våra seniorkonsulter och utbildningsansvariga.