Tolkning och tillämpning av bestämmelser

Den partsammansatta pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL fattar beslut om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i pensionsavtalen.

Pensionsnämnden behandlar frågor från part, KKP, pensionsadministratör samt försäkringsbolag som förvaltar kapital inom PFA, KAP-KL och AKAP-KL.

 

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här finns kontaktuppgifter till kundansvariga och kundkontakter hos oss.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Kontakta våra seniorkonsulter och utbildningsansvariga.