Förmånskollen - en genomgång av förmåner och rutiner

Har ni rättvisa och kostnadseffektiva pensionsförmåner, och effektiva rutiner för att hantera dem? Fel förmåner kan påverka både dig som arbetsgivare, dina medarbetare och er ekonomi negativt.

Ta hjälp av våra seniorkonsulter för att få en genomlysning av era rutiner och förmåner. Kanske finns det förbättringar att göra och brister som måste åtgärdas. Vi säkerställer att era medarbetare har rätt pensionsförmåner och att ni har en effektiv administration för att hantera dem.

Vi gör detta i tre steg:

  1. Genomgång av ert nuläge
  2. Rapportsammanställning med konkreta förbättringsförslag
  3. Ni får en åtgärdsplan för framtiden

Nuläge

Vi inleder med att göra en grundlig genomlysning av ert nuläge där vi utgår från era behov. Exempel på innehåll:

  • Förmåner för medarbetare och förtroendevalda - Finns det några risker med nuvarande förmåner? Är de formaliserade? Vilka bestämmelser gäller för era förtroendevalda och hur ska ni tolka dem? 
  • Pensionsavtal och regelverk - Erbjuder ni alternativa pensionslösningar? Är policyn uppdaterad? Hur administrerar ni tjänstepensionen? Fungerar det bra eller ska vi undersöka om det kan göras på ett bättre sätt?
  • Löneväxling - Erbjuder ni löneväxling? Hur ser erbjudandet ut?
  • Stöd vid rekrytering - Vilket avtal erbjuder ni vid nyrekrytering? Hur budgeteras en nyrekrytering?
  • Upphandlade tjänster - Vad har ni upphandlat? Utnyttjar ni alla möjligheter i avtalet?

Rapport

Genomlysningen resulterar i en rapport där vi presenterar ert nuläge. I rapporten kommer vi påtala vilka brister som finns, men också visa på områden som fungerar bra. Vissa brister kan behöva åtgärdas så snart som möjligt. Inom andra områden finns det kanske mindre allvarliga felaktigheter som också bör åtgärdas. 

Åtgärdsplan

Rapporten mynnar ut i en åtgärdsplan. I den får ni en tydlig bild över vad som behöver göras. Ni får också veta när ni ska agera för att ta hand om bristerna på ett bra sätt. Med åtgärdsplanen kommer ni ha en bättre ordning och reda på era förmåner och rutiner samt känna er trygga med att ni gör på rätt sätt.

Hör av dig så berättar vi mer

Välkommen att kontakta oss så att vi kan berätta mer om tjänsten. Vi ser fram emot att hjälpa er!

Seniorkonsulter

Bernt Mahr

Ansvarsområde: Strategiska och komplexa frågeställningar gällande pensionsavtal, pensionspolicy, chefsavtal, pensionshantering och verksamhetsövergångar

Telefon: 070-831 68 76

E-post: bernt.mahr@kpa.se

Patrik Andersson

Ansvarsområde: Strategiska och komplexa frågeställningar gällande pensionsavtal, pensionspolicy, chefsavtal, pensionshantering och verksamhetsövergångar

Telefon: 072-582 64 83

E-post: patrik.andersson@kpa.se

Susanne Renström

Ansvarsområde: Strategiska och komplexa frågeställningar gällande pensionsavtal, pensionspolicy, chefsavtal, pensionshantering och verksamhetsövergångar

Telefon: 073-423 58 53

E-post: susanne.renstrom@kpa.se