KAP-KL – för dig i kommun, region och kommunala bolag

Vissa som jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommun, region eller kommunalt bolag har en tjänstepension som heter KAP-KL.

För vem gäller KAP-KL?

Från och med 2023 har de flesta som jobbar inom kommun, region eller kommunala bolag tjänstepensionen AKAP-KR. Men vissa omfattas fortfarande av KAP-KL, det gäller dig som: 

 • är född 1957 eller tidigare
 • har sjuk- eller aktivitetsersättning
 • har en överenskommen särskild avtalspension
 • har särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal
 • har en förmånsbestämd ålderspension under utbetalning
 • hade möjlighet att välja pensionsavtal men stannade kvar i KAP-KL

Många förmåner i din tjänstepension - KAP-KL

Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till: 

 • Premiebestämd pension. Din arbetsgivare betalar in pengar till en tjänstepension åt dig.  

 • Förmånsbestämd pension. Du som tjänar mer än 47 625 kr/mån (2024) tjänar in en pension som motsvarar en viss procent av den lön som överstiger det beloppet.

 • Särskild avtalspension till vissa grupper.

 • Ersättning till din familj om du dör. Läs mer om efterlevandeskydd

Alla får premiebestämd pension

Alla som är anställda inom kommun och region har rätt till den premiebestämda pensionen (som ibland kallas avgiftsbestämd). Varje år, från du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in en summa motsvarande 4,5 procent av din lön (för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp) till en pensionsförsäkring åt dig.

Vi är det pensionsbolag som är förvalsalternativet för dig som är anställd inom kommun eller region. Hos oss placeras din tjänstepension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd. Det är ett tryggt och bekvämt pensionssparande. Vi ger dig ett garanterat pensionsbelopp och vi sköter alla placeringar åt dig. Men om du vill kan du själv påverka:

 • Om du i stället vill spara i en fondförsäkring
 • Om du vill välja bort återbetalningsskyddet 

Vi har marknadens lägsta avgift på traditionell försäkring för dig som är kommun- och regionanställd. Dessutom har vi ett avgiftstak som innebär att du aldrig betalar mer än 300 kronor per år i avgift. Alltså blir det mer pengar kvar till dig den dag du går i pension. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att administrera pensionsförsäkringen. All vinst går tillbaka till dig som kund.

Traditionell försäkring

Fast avgift Rörlig avgift Maxavgift
48 kr/år 0,10%* 300 kr/år

*Försäkringsavgift: 0,06% + kapitalförvaltningskostnad: 0,04%

Fondförsäkring (entrélösningen)

Fast avgift Rörlig förvaltningsavgift
65 kr/år 0,3%

På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du själv jämföra våra avgifter med de andra valbara pensionsbolagen.

 

Vad påverkar hur stor den premiebestämda tjänstepensionen blir?

Hur stor pensionen blir beror på:

 • Hur mycket du har tjänat under ditt arbetsliv
 • Vilken avkastning du har haft
 • Hur höga avgifter du har betalat
 • När du börjar ta ut pensionen

Så betalas den premiebestämda tjänstepensionen ut

Pensionen betalas ut automatiskt månaden efter du fyller 70 år, men du kan välja att ta ut den tidigare eller senare. Som tidigast när du är 60 år. Du kan inte göra några ändringar när du har fått den första utbetalningen.

För dig med lite högre lön

Du som tjänar mer än 47 625 kr/mån (2024) har även rätt till en förmånsbestämd pension. Du tjänar in en pension som motsvarar en viss procent av din lön som överstiger 47 625 kr/mån vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda pensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och den baseras på:

 • Din pensionsgrundande lön.
 • Den tid du har arbetat efter 1998 plus eventuell tid från äldre pensionsavtal före 1998 (läs mer längre ner på sidan).

För att få hel förmånsbestämd pension måste du ha arbetat i 30 år. Den förmånsbestämda pensionen betalas ut livslångt när du går i pension. Tidigast från 61 års ålder och senast från 67 års ålder. Slutar du innan pensionen får du i stället en livränta.

Pension från äldre avtal

Du som fyllt 28 år och var kommun- och regionanställd före 1998, har också tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser. Den pensionen ingår i din totala tjänstepension och kallas intjänad pension 971231, eller intjänad pensionsrätt. Den baseras på:

 • Ett genomsnitt av din pensionsgrundande lön under ett antal år före 1998.
 • Den tid du har arbetat före 1998 (från och med 28 års ålder).

Intjänad pension 971231 betalas vanligtvis ut livsvarigt, tidigast från 61 års ålder och senast från 67 år.

Vissa grupper kan få särskild avtalspension

Du som i huvudsak arbetar inom räddningstjänstens utryckningsstyrka och anställdes före 1 januari 2023 kan ha rätt till särskild avtalspension från 58 års ålder. Om du vill kan du välja att avstå särskild avtalspension och i stället få ett extra tillägg till din tjänstepension eller till din lön. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig.   

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU:s regelverk) ställer krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. När alla redovisar samma uppgifter blir det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om hållbarhet i traditionell försäkring
Läs mer om hållbarhet i fondförsäkring