Skattskyldig i annat land

Sverige har ingått avtal dels med USA (FATCA-avtalet), dels med länder i övriga världen (CRS-avtalet) om en global standard för informationsutbyte. Det får till följd att vissa av våra kunder behöver bekräfta var de har sin skatterättsliga hemvist. 

Du som kan vara skattskyldig i ett annat land än Sverige kommer att få ett brev från oss. Brevet innehåller ett intyg som du ska fylla i och skicka tillbaka till oss så att vi får veta var du har din skattehemvist. Antingen intygar du att du enbart har svensk skattehemvist, eller så anger du i vilket annat land du är skattskyldiga samt skatteregistreringsnumret i det landet.

Skattskyldig i USA (FATCA-avtalet)

Sverige har ingått ett avtal med USA, det så kallade FATCA-avtalet. Avtalet innebär att pensionsbolag i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA samt lämna ut uppgifter om kapitaltillgångar till Skatteverket en gång om året. 

Det innebär att vissa kunder hos KPA Pension behöver intyga var de har sin skatterättsliga hemvist.

Vem räknas som skattskyldig i USA?

Med personer som är skattskyldiga i USA menas antingen personer som bor i USA, som har amerikanskt medborgarskap (gäller även personer med dubbelt medborgarskap), som har permanent uppehållstillstånd (så kallat green card) i USA eller företag som är registrerade i USA. Du behöver bara uppfylla ett av dessa kriterier för att klassas som skattskyldig i USA.

Skattskyldig i annat land än Sverige och USA (CRS-avtalet)

CRS (Common reporting standard) innebär att pensionsbolag i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut uppgifter om deras kapitaltillgångar till Skatteverket en gång om året. Syftet med CRS är att bekämpa skatteflykt och standarden bygger på den amerikanska skattelagen FATCA. 

Det innebär att vissa kunder hos KPA Pension behöver intyga var de har sin skatterättsliga hemvist. Du som får ett brev hem ska fylla i och skicka tillbaka det bifogade intyget. 

Vilka kunder omfattas av CRS?

Alla kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA.

Vad händer om du inte lämnar de begärda uppgifterna?

I det fall du har fått brev från oss men inte fyller i och skickar in intyget måste vi enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) rapportera till Skatteverket att du har en privat pensionsförsäkring hos oss. Skatteverket kommer sedan att vidarebefordra uppgifterna till de länder där du skulle kunna vara skattskyldig.

Har du frågor?

Har du frågor så är du välkommen att kontakta vår kundservice