Personuppgifter, cookies, upphovsrätt

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter, och om cookies, upphovsrätt och länkar på vår hemsida.

Personuppgifter

De personuppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till KPA Pension* och de uppgifter vi hämtar in om dig använder (behandlar) KPA Pension för att i huvudsak kunna

  • administrera och fullgöra de avtal KPA Pension ingått eller kommer att ingå med dig eller din arbetsgivare
  • uppfylla de skyldigheter KPA Pension har enligt lag och andra författningar, till exempel att lämna vissa uppgifter till Finansinspektionen, skattemyndighet, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan
  • ta fram statistik
  • göra marknads- och kundanalyser
  • göra affärs- och metodutveckling
  • marknadsföra KPA Pensions produkter och tjänster

KPA Pension kan komma att helt eller delvis lämna ut dina personuppgifter till annat bolag, som KPA Pension samarbetar med. De bolag som mottar dina personuppgifter kan använda (behandla) personuppgifterna för de ändamål som de som anges ovan.

För att KPA Pension ska ha rätt information i kundregistret hämtar KPA Pension uppgifter om dig från statens person- och adressregister, SPAR.

Du har alltid rätt att
  • få information om vilka uppgifter KPA Pension har om dig
  • begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift
  • anmäla att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring.

I dessa ärenden ska du till skriva till 
KPA Pension
Kundtjänst
106 85 Stockholm.

*Med KPA Pension menas KPA Pensionsförsäkring AB (publ), KPA Livförsäkring AB (publ) och KPA Pensionsservice AB.

Cookies

En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort.

Även utan att vara inloggad kan därför en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram.

Det är bara webbplatsen som satt en cookie som kan läsa sin egen cookie. Vi använder två typer av cookies, sessions-cookies och så kallade fasta cookies.

Sessions-cookies

På vår webbplats använder vi mest sessions-cookies. De hjälper oss att hålla reda på och känna igen din webbläsare. Det gör att du kan använda olika tjänster på vår webbplats som till exempel att använda tjänsten Mina sidor.

Sessions-cookies lagras inte permanent i din dator, de försvinner när du stänger din webbläsare.

Fasta cookies

Vi använder även så kallade fasta cookies. Det är en kort textfil som gör att webbplatsen känner igen dig vid ett återbesök. I den lagras information så att till exempel vissa meddelanden bara visas en gång. Fasta cookies lagras i din dator.

Tredjeparts cookies

KPA Pension använder även cookies och andra tekniker för att skicka data till externa partners som hjälper oss med trafikmätning och beteendeanalys. Det ger oss möjlighet att förbättra våra webbplatser, anpassa innehåll dynamiskt och visa anpassade erbjudanden även på andra webbplatser.

Lagring av cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Då lagras inga cookies i din dator och användning av session cookies eller tredjepartscookies upphör. Du kommer då dock inte kunna använda vissa funktioner på våra och andras webbplatser. 

Du kan också göra en inställning som varnar varje gång en cookie dyker upp och avgöra från fall till fall om du vill tillåta den eller inte. 

Många webbläsare har också funktioner för att surfa anonymt eller inkognito. Då slängs all information om din internetsurfning inklusive alla cookies när du stänger din webbläsare.


Upphovsrätt

KPA Pensions internetsidor och KPA Pensions varumärke och logotype är upphovsrättsligt skyddade. Det är dock tillåtet att kopiera våra internetsidor för annat än kommersiellt bruk. Däremot är det inte tillåtet att på något sätt förändra sidorna. Det är inte heller tillåtet att använda vårt varumärke eller logga i något sammanhang utan vårt uttryckliga samtycke.

Länkar

På vår webbplats finns länkar till andra, externa, webbplatser. Vi svarar inte för hur dessa webbplatser fungerar och inte heller för dess innehåll

Det är tillåtet att göra länkar som förflyttar läsaren till vår webbplats. Däremot är det inte tillåtet att integrera länkar i andra webbplatser, godkännande till sådan integrering kan dock fås efter kontakt med oss.

 
)