Efterlevandeskydd är en trygghet för familjen

Din tjänstepension hos KPA Pension har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör innan du går i pension.

Din arbetsgivare betalar efterlevandepension
till din familj.
KPA Pension har ett återbetalningsskydd
som betalar ut pengarna som du sparat
till din familj.

Om du dör före 67 års ålder
får din familj också en summa pengar
som är ett grundbelopp, ett barnbelopp
och begravningshjälp.