KPA Pension investerar 340 miljoner kronor i obligation till stöd för kampen mot Covid-19

KPA Pension investerar 340 miljoner kronor i en obligation utgiven av IFC, som är den del av Världsbanken som riktar sig mot den privata sektorn. Obligationen ges ut för att finansiera stöd till företag som påverkas av pandemin relaterad till Covid -19.

Stödet syftar till att företagen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och behålla sina anställda. Företag i strategiska sektorer som medicinsk utrustning och läkemedel kommer ges direkt stöd för att bland annat säkra att leverantörskedjor kan upprätthållas. 

– Vi är glada över den här möjligheten att genom en investering delta i kampen mot de negativa effekterna av Covid-19 och skapa trygghet för företag och deras anställda, säger Britta Burreau, vd för KPA Pension.

Den pandemi vi nu upplever har stor lokal påverkan på alla delar av samhället. KPA Pensions kunder är kommuner och regioner vars verksamhet i många fall är de kritiska samhällsfunktioner som påverkas väsentligt av smittspridningen och de insatser som beslutas för att bromsa den.

– KPA Pensions första och största fokus är alltid våra kunder. Just nu arbetar många av dem i utmanande miljöer, inte minst inom vården. Vi är stolta över att vi kan investera för att stötta dessa sektorer i dag. Där gör pengarna nytta nu och kommer sen våra kunder till glädje som pensioner den dag arbetslivet är över, säger Britta Burreau.