KPA Pension investerar 4,9 miljarder i fastighetskreditfond

KPA Pension investerar 4,9 miljarder kronor i fastighetskreditfonden Brunswick Real Estate Capital III (BREC III). Det är KPA Pensions enskilt största investering någonsin. Fonden kommer att inrikta sig mot kommersiella fastigheter med tydliga hållbarhetsmål.

Genom en stark institutionell kapitalbas, med investerare såsom KPA Pension och KLP, kan fonden erbjuda fastighetslån med löptider på upp till tio år. En formell första stängning av fonden förväntas under hösten. KPA Pension diversifierar därmed tillgångsportföljen genom att öka sin exponering mot krediter med hållbara fastighetsinvesteringar som underliggande tillgång.

Brunswick Real Estate har säkrat investeraråtaganden om 12 miljarder kronor.

–  Investeringen är ett bra exempel på KPA Pensions långsiktiga kapitalförvaltning med målet att ge våra kunder bra pensioner och samtidigt bidra till en grön omställning av samhället. Den kompletterar våra övriga investeringar vilket bidrar till trygga pensioner, säger Britta Burreau, vd KPA Pension.

– Investeringen är ett led i vår ambition att ge våra kunder så god riskjusterad avkastning som möjligt. BREC III är en väl etablerad fond som lämnar säkerställda lån för fastighetsfinansiering. De har också bra ambitioner i sitt hållbarhetsarbete och arbetar löpande med att höja nivån. Exempelvis har ett ramverk för gröna lån tagits fram, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet.

Folksamgruppen, som KPA Pension ingår i, har goda erfarenheter från BREC II som är en liknande fastighetskreditfond som Folksam investerat sammanlagt 3 miljarder i sedan 2016.

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering.

– Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet från våra investerare, speciellt med tanke på rådande omständigheter på marknaden till följd av Covid-19. Vår affärsmodell med säker och långsiktig finansiering blir allt viktigare för fastighetsbranschen, som ett alternativ till traditionella banklån och obligationer med kortare löptider, säger ­Pontus Sundin, vd Brunswick Real Estate Capital

– Vi jobbar aktivt för att våra låntagare ska bidra till en mätbart positiv förändring. Förutom de gröna frågorna såsom minskade koldioxidutsläpp och smartare energianvändning vill vi också säkerställa att varje investering leder till förbättringar inom sociala hållbarhetsaspekter, fortsätter han.

Fördelningen inom Folksamgruppen är:

KPA Pensionsförsäkring AB 4 900 mkr
Folksam Liv Tjänste 2 100 mkr
Folksam Liv Övrig 2 000 mkr
Folksam Sak 1 000 mkr

För mer information, kontakta KPA Pensions pressjour på 08-772 66 60.