KPA Pension investerar 500 miljoner i ny obligation utgiven av Region Stockholm

KPA Pension investerar 500 miljoner kronor i en ny obligation utgiven av Region Stockholm. Löptiden är på 4 år.

– Det regionala ansvarstagandet är viktigt och vi är stolta över att investera i sektorer med kritiska samhällsfunktioner. Många av våra kunder arbetar just nu i utmanande miljöer, inte minst de inom sjukvården på grund av den pågående pandemin. Investeringen i Region Stockholms obligation bidrar till att de som kämpar extra mycket nu ska få en trygg och hållbar pension senare i livet, säger Britta Burreau, vd för KPA Pension.  

Cirka 2 miljoner anställda i kommuner och regioner sparar idag till sin tjänstepension hos KPA Pension. Mer än 200 miljarder kronor förvaltas inom bolaget, pengar som ska ge trygga och hållbara pensioner till anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag.

– Med denna investering kommer vi närmare våra egna kunders verksamheter genom att investera lokalt. KPA Pension söker aktivt investeringsmöjligheter som lindrar de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset, nu genom finansiering av regionens viktiga investeringar inom vården och kollektivtrafiken, säger Britta Burreau, vd KPA Pension.

Sedan pandemins utbrott har KPA Pension investerat motsvarande 870 miljoner kronor i kampen mot Covid-19. En obligation utgiven av Världsbankens organ, IFC, syftar till att stötta företag att fortsätta sin verksamhet och behålla sina anställda. En annan, utgiven av Nordiska investeringsbanken, syftar till att främja effektiva sjukvårdssystem och ge ekonomiskt stöd för att minska de störningar som uppstått i olika leveranskedjor i Norden och Baltikum.