KPA Pension investerar ytterligare 530 miljoner kronor för att lindra de sociala och ekonomiska effekterna av coronaviruset

KPA Pension investerar 430 miljoner kronor i en obligation utgiven av Nordiska investeringsbanken och omkring 100 miljoner kronor i en obligation utgiven av den Europeiska investeringsbanken.

Den förstnämnda obligationen kommer att finansiera projekt i de nordiska länderna och Baltikum som i första hand syftar till att främja effektiva sjukvårdssystem och ge ekonomiskt stöd för att minska de störningar som uppstått i olika leveranskedjor.

Därmed har KPA Pension har under de senaste veckorna investerat 870 miljoner kronor i obligationer utgivna för att lindra de ekonomiska och sociala effekterna av coronaviruset.

- KPA Pension söker aktivt investeringsmöjligheter som lindrar de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Investeringen i Nordiska investeringsbankens obligation kommer att kunna vara till direkt gagn för våra kunder, säger Britta Burreau, vd för KPA Pension.

Den pandemi vi nu upplever har stor påverkan på alla delar av samhället. KPA Pensions kunder är kommuner och regioner vars verksamhet i många fall är de kritiska samhällsfunktioner som påverkas väsentligt av smittspridningen och de insatser som beslutas för att bromsa den.

– KPA Pensions första och största fokus är alltid våra kunder. Just nu arbetar många av dem i utmanande miljöer, inte minst inom vården. Vi är stolta över att vi kan investera för att stötta dessa sektorer i dag. Där gör pengarna nytta nu och kommer sen våra kunder till glädje som pensioner den dag arbetslivet är över, säger Britta Burreau avslutningsvis.