Förmånskollen - ny experttjänst hos KPA Pension

Nu lanserar KPA Pension en ny tjänst för regioner, kommuner, och kommunala bolag. I tjänsten Förmånskollen erbjuder vi en grundlig genomlysning av aktuella rutiner samt anställdas och förtroendevaldas förmåner och ger expertråd och förslag på konkreta förbättringsåtgärder.

För en arbetsgivare är pensioner ofta förknippade med komplexa frågor som innefattar beslut om stora ekonomiska åtaganden över lång tid. Ett viktigt område att ha koll på är vilka pensionsförmåner man erbjuder sina anställda. Det kan handla om löneväxling, tidig pensionsavgång, chefspensioner och möjliga lösningar enligt kollektivavtalet. Arbetsgivaren behöver också ha god inblick i vad förmånerna kostar och ha en effektiv administration för att hantera dem.

Stor efterfrågan på vägledning

Komplexiteten ställer krav på specialistkunskaper och kompetens hos kommunernas och regionernas egna ekonomi- och HR-avdelningar. KPA Pension har fått signaler om att det finns behov av stöd och vägledning kring pensionsförmåner, lokala tillämpningar och kostnader kopplade till detta. Och det är vad som ligger till grund för den nya tilläggstjänsten Förmånskollen.

– Det känns väldigt roligt att vi nu har tjänsten på plats och den handlar just om att ta ett samlat grepp om allt som rör arbetsgivarens pensionsförmåner och administrationen av dem. KPA Pension stärker upp med kunskaper och hjälper till att få bättre ordning och reda. Med oss som samarbetspartner kan de känna sig trygga med att de arbetar på rätt sätt och fattar rätt beslut, säger Bernt Mahr, seniorkonsult, KPA Pension.

Genomlysning, rapport och åtgärdsplan

Metodiken bakom Förmånskollen innebär att KPA Pensions seniorkonsulter gör en grundlig genomlysning av arbetsgivarens pensionsförmåner, för både anställda och förtroendevalda. Erbjuder arbetsgivaren rättvisa och kostnadseffektiva förmåner? Följer de avtal och bestämmelser och finns det ekonomiska risker med dem? Vi tittar också på hur de administrativa rutinerna ser ut: Om inrapporteringen fungerar korrekt och felsignalerna uteblir så är det win-win både för kunden och för oss på KPA Pension som sköter pensionsadministrationen.

Genomlysningen resulterar i en rapport och en åtgärdsplan där vi presenterar dels vad som fungerar tillfredställande, dels vilka brister som bör åtgärdas omgående men också vilka förbättringsmöjligheter som finns. Kunden får också konkreta förslag på vad vi kan hjälpa till med.

– Kunden blir medveten om vilka utmaningar de står inför och vad som kan utvecklas och effektiviseras. I arbetsprocessen kommer vi ytterligare ett steg närmare kunden och får en helhetsbild av deras situation, vilket har positiva effekter på vår affärsrelation som helhet, säger Bernt Mahr.

Hör av dig så berättar vi mer!

Seniorkonsulter

Bernt Mahr

Ansvarsområde: Kompetens och erfarenhet i strategiska och komplicerade frågeställningar om pensionsavtal, pensionspolicy, chefsavtal, pensionshantering och verksamhetsövergångar

Telefon: 070-831 68 76

E-post: bernt.mahr@kpa.se

Patrik Andersson

Ansvarsområde: Kompetens och erfarenhet i strategiska och komplicerade frågeställningar om pensionsavtal, pensionspolicy, chefsavtal, pensionshantering och verksamhetsövergångar

Telefon: 072-582 64 83

E-post: patrik.andersson@kpa.se

Susanne Walldén

Ansvarsområde: Kompetens och erfarenhet i strategiska och komplicerade frågeställningar om pensionsavtal, pensionspolicy, chefsavtal, pensionshantering och verksamhetsövergångar.

Telefon: 073-423 58 53

E-post: susanne.wallden@kpa.se