KPA Live om pensionsekonomi och effekten av SKR:s senaste makrobedömning

I denna sändning fokuserar vi på SKR:s senaste makrobedömning tillsammans med Anders Brunstedt, SKR och Sven Lannhard, KPA Pension.

Vilken påverkan får SKR:s parametrar på pensionskostnader och prognoser i den kommunala och regionala sektorn?

Medverkande:

Anders Brunstedt, ekonom, SKR
Sven Lannhard, chef pensionsekonomi, KPA Pension

Sändningstid: 30 minuter.

Moderator i sändningen är Magnus Ahrenstedt, kundansvarig KPA Pension.