KPA Pension inför maxavgift inom premiebestämd försäkring

Från och med årsskiftet inför KPA Pension en maxavgift på 300 kronor per år inom premiebestämd traditionell försäkring för kommun- och regionanställda. Åtgärden ska säkerställa att bolaget även fortsättningsvis erbjuder marknadens lägsta avgifter.

– Som förvalsbolag ser vi det som en självklarhet att våra kunder inte ska behöva göra ett aktivt val för att få en bra pension. Avgifternas storlek är viktig för den framtida pensionen, säger Johan Sjöström, tf vd KPA Pension.

Alla pensionsbolag och banker tar ut avgifter för att förvalta sina kunders pensionspengar. Avgifterna skiljer sig från bolag till bolag, och en del av avgiften är rörlig. Det innebär att pensionsspararen betalar mer i avgift i takt med att pensionskapitalet växer och det påverkar den slutliga pensionens storlek.

– Våra kunder inom vård, skola och omsorg är de som ser till att vårt samhälle i stor utsträckning fungerar. Vi är därför extra glada att vi har kunnat pressa våra kostnader och uppnått en sådan volym att vi kan införa maxavgiften till förmån för mer pension till våra kunder, säger Johan Sjöström.

Sedan tidigare tar KPA Pension ut en fast avgift om 48 kr/år och en avgift på pensionskapitalet om 0,06 procent. Med ett avgiftstak på 300 kronor per år kan pensionsbolaget även fortsättningsvis säkra marknadens lägsta avgifter för kommun- och regionanställda. Utöver avgifter tillkommer en kapitalförvaltningskostnad på 0,05 procent.

KPA Pension drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att all vinst går tillbaka till kunderna. Avgifterna tas ut för att täcka kostnaderna för att administrera och förvalta kundernas tjänstepensioner.

Cirka 2 miljoner kommun- och regionanställda sparar idag till sin tjänstepension hos KPA Pension. Mer än 200 miljarder kronor förvaltas inom bolaget, pengar som ska ge trygga och hållbara pensioner. All förvaltning sker genom tydliga etiska placeringskriterier som utesluter investeringar i alkohol, vapen, tobak och spel.

För mer information:

Johan Sjöström, tf vd KPA Pension, 08-665 05 92.