KPA Pensionsförsäkring AB ansöker om omvandling till tjänstepensionsbolag

Vid en extra bolagsstämma beslutades att KPA Pensionsförsäkring AB ska lämna in ansökan om omvandling till tjänstepensionsföretag enligt IORP2. Samtidigt ansöker bolaget om att byta namn till KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.

KPA Pensionsförsäkring AB lämnar under juni månad in ansökan om omvandling till Finansinspektionen med förhoppning om att fullt ut kunna ansluta sig till tjänstepensionsdirektivet IORP 2 från och med den 1 januari 2022.

– Genom att anpassa KPA Pensionsförsäkring till tjänstepensionsregleringen säkerställer vi att anställda i kommuner och regioner fortsatt får de bästa förutsättningarna för att skapa en trygg och bra pension. Den nya regleringen är bättre anpassad för tjänstepensioner som bygger på kollektivavtal och där kollektivavtalsparterna ges större möjligheter till inflytande och insyn, säger Anders Knape, styrelseordförande KPA Pensionsförsäkring AB.

– Omvandlingen till tjänstepensionsbolag förstärker förutsättningarna för en långsiktigt god och hållbar kapitalavkastning till våra kunder i kommuner och regioner. Därmed kan vi även fortsatt vara kostnadseffektiva och ha låga kostnader, säger Camilla Larsson, vd KPA Pension.

I likhet med moderbolaget KPA Tjänstepension AB (f.d. KPA Livförsäkring AB) innehåller ansökan även ett namnbyte från KPA Pensionsförsäkring AB till KPA Tjänstepensionsförsäkring AB. KPA Tjänstepension AB samt KPA Pensionsservice AB verkar tillsammans under moderbolaget KPA AB.
Samtliga bolag verkar under varumärket KPA Pension.