Omvandling för KPA Pensionsförsäkring AB

Finansinspektionen har idag godkänt KPA Pensionsförsäkring AB:s ansökan om att omvandla bolaget till tjänstepensionsföretag enligt IORP2. Bolaget byter också namn till KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB blir därmed det andra bolaget under varumärket KPA Pension som godkänns för omvandling och fullt ut ansluter sig till att verka under den nya tjänstepensionsregleringen.

– Jag är mycket glad att Finansinspektionen nu har godkänt vår ansökan. Omvandlingen till tjänstepensionsföretag ger oss ännu bättre förutsättningar att ta hand om våra kunder, alla de anställda i vård, skola och omsorg som ägnar sina liv åt att ta hand om oss, säger Camilla Larsson, vd för KPA Pension. 

Som parternas förvalsbolag ligger fokus på att skapa en bättre framtid för kunderna genom en bra och hållbar pension med låga avgifter och konkurrenskraftig avkastning, något som omvandlingen till tjänstepensionsföretag kommer att underlätta. Den nya regleringen är också bättre anpassad för tjänstepensioner som bygger på kollektivavtal, och där kollektivavtalsparterna ges större möjligheter till inflytande och insyn.

Beslutet om omvandling och namnbyte gäller från och med 1 januari 2022.

Mer information

KPA Pension pressjour: 08-772 66 60