Omvandling för KPA Tjänstepension AB

Finansinspektionen har idag godkänt KPA Livförsäkrings ansökan om att omvandla bolaget till tjänstepensionsföretag enligt IORP2. Bolaget byter därmed också namn till KPA Tjänstepension AB (publ).

KPA Tjänstepension AB blir i och med godkännandet bland de första svenska tjänstepensionsbolagen att fullt ut ansluta sig till tjänstepensionsdirektivet IORP 2.

– Det känns mycket bra att Finansinspektionen har godkänt vår ansökan om omvandling och namnbyte. Med detta så påbörjar vi ett nytt kapitel och får nu ett renodlat tjänstepensionsbolag i KPA-gruppen, säger Johan Sjöström, vd KPA Tjänstepension (f.d. KPA Livförsäkring.)

Beslutet om omvandling och namnbyte gäller från och med den 1 mars 2021.