Pensionspengar bygger simhall i Linköping

Snart kan Linköpingsborna motionera i en helt ny simhall. Linköping är en av de kommuner som kommit längst i sitt klimatarbete med målet att vara Co2-neutralt till 2025. Därför var det självklart att den nya simhallen skulle byggas på ett hållbart sätt och fastigheten kommer att leva upp till de högt ställda hållbarhetskraven för Miljöbyggnad silver. Bygget som redan kommit en bra bit på väg ska bli en mötesplats för bad, lek, sport och hälsa.

KPA Pension vill stötta kommuner och regioner i deras klimatomställning. Särskilt roligt är det att arbeta tillsammans med kommuner som ligger i framkant och satsar på klimatrelaterade projekt.

Den nya simhallen finansieras genom en så kallad grön obligation, särskilt riktad till KPA Pension, som investerar 500 miljoner kronor. För våra kunder betyder det att pensionspengarna kommer dem till nytta redan idag samtidigt som de bidrar till trygga och bra pensioner.