KPA Live i augusti - Pensionsekonomi

Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt och inflationen ökar mer än tidigare prognoser. Kommuners och regioners pensionskostnader är högaktuellt och på agendan i dagens sändning.

I de prognosparametrar vi fick från SKR i våras fanns ett antagande om att prisbasbeloppet skulle öka med 5,2 %. Nu är prisbasbeloppet för nästa år fastställt och ökar med hela 8,7 %, vilket är 3,5 % högre. 

Jämfört med beräkningar som gjordes tidigare i år ser vi en kraftig uppjustering av pensionskostnaderna för regioner och kommuner 2023.

Sven Lannhard, chef Pensionsekonomi, förklarar hur allt hänger i hop och vilka osäkerheter som finns i prognoserna.

Logga in och se sändningen på Entrésidan

Medverkande:

Sven Lannhard, chef Pensionsskuld, KPA Pension.
Programledare är Magnus Ahrenstedt, kundansvarig KPA Pension.

Sändningstid: ca 25 minuter.

Saknar du behörighet för att logga in?

En arbetsgivarkund hos KPA Pension har behörighet att logga in i administrationsverktyget Nya KPA Direkt. Saknar du behörighet för att logga in - kontakta den hos er som har rollen administratör för verktyget.