KPA Pension investerar 5 miljarder i bolånefonder

KPA Pension investerar totalt 5 miljarder kronor i bolånefonderna Stabelo Bolånefond I och Hypoteket Bolånefond II fördelat på 2,5 miljarder kronor i respektive fond. Fonderna erbjuder privatpersoner möjligheten att låna pengar vid köp av bostäder.

– Vår viktigaste uppgift är att se till att de som arbetar i kommuner och regioner får en bra tjänstepension som också bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Jag är övertygad om att vår investering i Stabelo och Hypoteket kommer utvecklas positivt och bidra till detta, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

KPA Pension är en del av Folksamgruppen. Folksamgruppens totala investering fördelar sig enligt följande: KPA Tjänstepensionsförsäkring 5 miljarder, Folksam Liv 3,7 miljarder kronor, Folksam Sak 0,9 miljarder kronor och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse 0,4 miljarder kronor.

– Stabelo och Hypoteket är två nya spännande aktörer på bolånemarknaden med tydligt kundfokus och en helt digitaliserad affärsmodell, vilket är positivt. En ökad konkurrerens på bolånemarknaden gynnar konsumenterna och vi är övertygade om att vår investering kommer möta våra förväntade avkastningsmål, säger Marcus Blomberg, investeringschef på Folksamgruppen.

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se