KPA Pension investerar drygt 1,5 miljarder i ny kreditfond från P Capital Partners

KPA Pension, en del av Folksamgruppen, investerar drygt 1,5 miljarder kronor i P Capital Partners femte kreditfond, PCP V. Fonden PCP V erbjuder finansiering till företag i norra Europa som är i behov av kapital för att exempelvis expandera sin verksamhet ytterligare.

- Alla de investeringar vi inom KPA Pension genomför syftar till att ge kommun- och regionanställda en bra och hållbar pension. PCP:s tidigare kreditfonder har genererat bra resultat och vi har stora förhoppningar på att även denna investering ska göra det, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

Folksamgruppen har investerat i samtliga fyra föregångare till fonden PCP V. Under 2021 investerade Folksamgruppen även cirka 3 miljarder kronor i PCP Transition Partner Fund, en fond vars syfte är att finansiera och stötta övergången till en hållbar verksamhet för medelstora europeiska företag.

- Folksamgruppen har vid ett flertal tillfällen investerat i P Capitals kreditfonder med bra resultat. Målet med vår nya investering i PCP V är att ge våra kunder en bra avkastning på sina pensionspengar, att vi samtidigt bidrar till att företag kan växa och ta nästa steg är naturligtvis också positivt, säger Marcus Blomberg, investeringschef på Folksamgruppen.

Investeringen inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande:
KPA Tjänstepensionsförsäkring AB cirka 1 570 miljoner kronor
Folksam Liv, drygt 1 000 miljoner kronor
Folksam Sak, cirka 230 miljoner kronor

Utöver detta investerar även Konsumentkooperationens pensionsstiftelse cirka 130 miljoner kronor.

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:
Tel: 08-27 20 40
E-post: pressjour@kpa.se