KPA Pension stöder Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige lämnade igår över en finansieringsstrategi till regeringen som beskriver hur staten kan underlätta industrins omställning till fossilfrihet. KPA Pension har tillsammans med tolv andra aktörer skrivit under strategin.

– KPA Pension erbjuder en trygg och bra pension där hållbarhet och långsiktigt ansvarstagande är ledstjärnor. För oss  och för våra kunder är hållbarhet, i synnerhet klimatomställningen, en viktig fråga. Därför var det självklart för oss att ställa oss bakom Fossilfritt Sveriges finansieringsstrategi. Strategin innehåller konkreta förslag som kan skapa ytterligare incitament till fler gröna investeringar och därmed påskynda klimatomställningen, säger KPA Pensions vd Camilla Larsson.