KPA Pension utökar sitt ägande i Heimstaden Bostad

KPA Pension utökar sin investering i Heimstaden Bostad med cirka 4,2 miljarder kronor i samband med en nyemission.

KPA Pension är sedan i januari 2020 delägare av Heimstaden Bostad.

- Vår investering i Heimstaden Bostad innebär en ökad andel reala tillgångar i portföljerna och säkerställer en god riskspridning. Det aktuella marknadsläget innebär att vi kan genomföra denna investering på ett effektivt sätt genom återköp av lån, så kallade hybrid-instrument, och samtidigt ytterligare stärka Heimstaden Bostads balansräkning, säger Marcus Blomberg, investeringschef Folksamgruppen.

- Vår viktigaste uppgift är att se till att de som arbetar i kommuner och regioner får en bra tjänstepension som också bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Investeringar i fastigheter och bostäder medverkar till detta och vi är därför mycket nöjda att vi nu utökar vårt ägande i Heimstaden Bostad, säger Camilla Larsson, Vd på KPA Pension.

Heimstaden Bostad är Sveriges största fastighetsbolag och Europas näst största privata bostadsfastighetsbolag. Bolaget hade under första kvartalet 2022 cirka 149 000 bostadslägenheter och fastigheter till ett värde av cirka 316 miljarder kronor.

KPA Pension är en del av Folksamgruppen. Folksamgruppens totala investering fördelar sig enligt följande: Folksam Tjänstepension AB, cirka 2,1 miljarder kronor och KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, cirka 4,2 miljarder kronor.

 

Länk till Heimstadens pressmeddelande:

För mer information, kontakta KPA:s pressavdelning:
Tel: 08-27 20 40
E-post: pressjour@kpa.se