Nu blir din tjänstepension smartare

För att du ska få en så trygg och bra pension som möjligt förbättrar vi ditt sparande hos oss. Nyheten är att ditt sparande anpassas till din ålder. Du får en bättre möjlighet till avkastning under den tid du sparar, och en större trygghet när du närmar dig pension och under tiden du tar ut din pension.

Förändringen gäller den premiebestämda delen för dig som har en traditionell försäkring. Det är alltså den del som du själv kan välja var och hur den ska placeras. Förändringen gäller från den 1 maj 2022 och kommer att införas stegvis under en 12-månadersperiod. Du behöver inte göra något själv.

Så här anpassas sparandet till din ålder

När du har många år kvar till pensionen kommer vi att placera ditt sparande i en större andel aktier. Aktier kan över tid ge en högre avkastning och därmed högre pension, men varierar också mer i värde. När du börjar närma dig pensionen flyttas ditt sparande successivt över till säkrare tillgångar som till exempel räntebärande papper. Det gör att din pension blir trygg och stabil.

KPA_Placeringstrappan_1780x741px.jpg

 

Frågor och svar

Vår ambition med förändringen är att du och alla andra kunder ska få en bättre pension och en trygg och stabil utbetalning. Därför tar vi hänsyn till att behovet av trygghet skiljer sig åt under arbetslivet och tiden innan och under pension. Förändringen av vår traditionella försäkring ger dig som pensionssparare bättre möjlighet till en högre avkastning under sparandetiden och en större trygghet under din pension.

Idag placerar vi dina pensionspengar likadant oavsett om du är ung eller gammal. För att öka dina möjligheter till en bättre pension kommer vi efter förändringen att placera pensionspengarna i en högre andel aktier i början av spartiden, alltså när du har långt kvar till pensionen. Aktier varierar periodvis mycket i värde, men ger ofta en högre avkastning över tid. Därmed får du möjlighet till en bättre pension. För att sedan trygga dina pensionspengar inför utbetalning minskar vi successivt aktieandelen från att du är 51 år. Då placerar vi mer av dina pensionspengar i säkrare alternativ, som räntebärande värdepapper.

 

Ditt pensionssparande är långsiktigt och det är viktigt att du som kund känner dig trygg med sparandet. Därför har vi en ganska lång övergångstid där vi gradvis minskar andelen aktier inför utbetalning. Då minskar vi risken för att plötsliga kurshändelser får alltför stor inverkan på pensionen. 

 

Från den 1 maj hittar du all information om hur din traditionella försäkring fungerar på kpa.se/traditionell-forsakring.

Det är vår kapitalförvaltning som styr hur pengarna investeras. De gör förändringar beroende på hur den finansiella marknaden utvecklas. Vi investerar huvudsakligen i aktier, räntebärande och fastigheter.

 

Innehav och nyckeltal

Under utbetalningstiden ska du kunna känna dig trygg med din pension. Därför ökar vi andelen av dina pensionspengar i säkrare tillgångar som till exempel räntebärande värdepapper. Allt för att du ska få en så stabil och trygg utbetalning som möjligt.

Nej. Den här förändringen gäller enbart den premiebestämda traditionella försäkringen. Premiebestämd är den del av din tjänstepension där du själv kan välja pensionsbolag och sparform, alltså traditionell försäkring eller fondförsäkring. Förändringen påverkar också dig som har fondförsäkring i vår entrélösning eftersom pensionskapitalet växlas över från fondförsäkring till en traditionell försäkring när du närmar dig pensionen. Om du har en fondförsäkring där du själv väljer fonder växlas det över i samband med att din pension betalas ut.