Öhman Etisk Index Sverige har bytt namn

Från och med den 30 november har Öhman Etisk Index Sverige bytt namn till Öhman Marknad Sverige Bred. Samtidigt uppdaterades fondbestämmelserna. Du som har pensionspengar i fonden behöver inte göra något med anledning av detta.

Uppdateringen av fondbestämmelserna innebär att fondens målsättning förtydligas och fondens jämförelseindex ändras. Det beror på att fondens aktiva arbete med hållbarhet har medfört att fondens avkastning alltmer avvikit ifrån jämförelseindexets avkastning. Målsättningen förtydligas och ska ge en väldiversifierad exponering och attraktiv avkastning på den svenska aktiemarknaden. 

Läs mer om förändringarna (pdf)