Sänkt avgift ger högre pension

Från årsskiftet har vi sänkt avgiften på ditt pensionssparande i traditionell försäkring (A)KAP-KL. Hur mycket du betalar i avgift påverkar storleken på din pension. Därför vill vi hålla avgiften så låg som möjligt.

Den rörliga avgiften i den premiebestämda traditionella försäkringen har sänkts från 0,11 procent till 0,09 procent av pensionskapitalet. Den fasta avgiften ligger kvar på 48 kronor per år.

Avgiften täcker kostnaderna för att ta hand om dina pensionspengar

Alla pensionsbolag och banker tar ut avgifter för att ta hand om sina kunders pensionspengar. Hos oss går all vinst tillbaka till våra kunder och därför tar vi aldrig ut mer avgifter än nödvändigt.