SPP Fonder byter namn till Storebrand Fonder

Den 7 juni byter SPP Fonder bolagsnamn till Storebrand Fonder. Samtidigt byter de flesta av deras fonder namn. Du som har pensionspengar i någon av fonderna som listas nedan behöver inte göra något med anledning av detta.

SPP Fonder är en del av Storebrandkoncernen. För att stärka varumärket byter de nu namn till Storebrand Fonder.  Fondernas avgift, placeringsinriktning eller risknivå kommer inte att påverkas av ändringen.

I listan nedan framgår vilka fonder som byter namn samt det nya namnet som kommer gälla från den 7 juni.

Nytt fondnamn

Tidigare fondnamn

Storebrand Global Plus SPP Global Plus
Storebrand Grön Obligation SPP Grön Obligationsfond